NGV-Geonieuws 9 artikel 109

NGV-Geonieuws: elektronisch geologisch tijdschrift


1 Oktober 2000, jaargang 2 nr. 3 artikel 109

Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon
Geologisch Instituut, Adam Mickiewicz Universiteit, Poznan (Polen)

Dit artikel is onderdeel van NGV-Geonieuws uitgave 9! Op de huidige pagina is alleen artikel 109 te lezen.

<< Vorig artikel: 108 | Volgend artikel: 110 >>

109 Nieuw kenniscentrum aardwetenschappen
Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon

    Klik hier om dit artikel af te drukken !

Op 19 juni is een nieuw Nederlands aardwetenschappelijk centrum opgericht: het Kenniscentrum voor Geowetenschappelijk Onderzoek TNO/VUA. Het instituut is bedoeld om te komen tot een bundeling van de kennis bij de Vrije Universiteit en bij TNO-NITG (het vroegere Instituut voor Toegepaste Geowetenchappen - TNO). Ook de Nederlandse Onderzoekschool Sedimentaire Geologie uit Utrecht en het Interuniversitair Centrum voor Geo-ecologisch onderzoek zullen in het kenniscentrum deelnemen.

Het nieuwe centrum kan worden beschouwd als de formele voortzetting van de reeds bestaande samenwerking tussen de VU en TNO-NITG die bestaat binnen het onderzoeksprogramma NEESDI (Netherlands Environmental Earth Systems Dynamics Initiative). Het centrum zal deze samenwerking uitbouwen om te komen tot een verdere integratie van fundamenteel en toegepast aardwetenschappelijk onderzoek in ons land. Een belangrijke uiteindelijke doelstelling is om te komen tot een beter begrip van de Nederlandse ondergrond en de daarin voorkomende hulpbronnen. Die zouden dan beter beheerd en benut kunnen worden.

De Vrije Universiteit en TNO-NITG hebben voor het centrum een bedrag vrijgemaakt van zevenmiljoen gulden ten behoeve van de eerste vier jaar. Met dat geld kunnen niet alleen zeven assistenten in opleiding een volledig promotie-onderzoek uitvoeren, maar ook zullen enkele lopende onderzoeksprojecten gedeeltelijk bij het nieuwe kenniscentrum worden ondergebracht. Er zijn vijf 'speerpunten' vastgesteld voor het toekomstige onderzoek: (1) geďntegreerde bekkenstudies en 3-D modellering, (2) grondwaterstroming in sedimentaire bekkens, (3) neotektoniek en de evolutie van kustvlaktes in geodynamisch perspectief, (4) de op processen gebaseerde modellering van deltasystemen in kustvlaktes, en (5) het onderzoek van vroegere milieus wat betreft hun geologische processen en hun ecologie.

Het kenniscentrum is niet uitsluitend op onderzoek gericht. Er zullen ook cursus- en trainingsprogramma’s worden verzorgd, waarbij wetenschappers hun vakkennis aan elkaar kunnen overdragen.

Referenties:
  • Vrije Universiteit Amsterdam, 15 juni 2000. VU Amsterdam en TNO-NITG bundelen krachten in nieuw Kenniscentrum Aardwetenschappen. Persbericht pb 00.44/AS, 2 pp.


Copyright © NGV 1999-2017
webmaster@geologischevereniging.nl