NGV-Geonieuws 175 artikel 1128

NGV-Geonieuws: elektronisch geologisch tijdschrift


Januari 2011, jaargang 13 nr. 1 artikel 1128

Redactie: George Brouwers tot en met artikel 1023 en vanaf 1024 dr.W.M.L.(Willem) Schuurman

Dit artikel is onderdeel van NGV-Geonieuws uitgave 175! Op de huidige pagina is alleen artikel 1128 te lezen.

<< Vorig artikel: 1127 | Volgend artikel: 1129 >>

1128 Ook Zuid-Korea heeft nu een ‘nationale’ dino
Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon, AMU, Poznan

Klik hier voor alle artikelen over (Dino)sauriers !     Klik hier om dit artikel af te drukken !

De publicaties over nieuwe dino’s volgen elkaar in zo’n hoog tempo op dat het haast wel lijkt of er een wedloop aan de gang is. Die is er ook, vooral omdat publicaties over dino’s een groot publiek aanspreken, dus publiciteit opleveren, en dus ook de kans op subsidies voor verder onderzoek groter maken. Ook lijkt het erop dat ieder land - en soms zelfs iedere universiteit - zijn ‘eigen’ dino wil hebben: een nieuwe soort die bijvoorbeeld via zijn naam verwijst naar een bepaald land, een bepaald instituut of een bepaalde onderzoeker.

Zuid-Korea is de nieuwe gelukkige. Voor het eerst is er een ceratopside dino gevonden (ceratopsiden zijn de groep van gehoornde dino’s, vaak met een grote ‘kraag’, waarvan Triceratops de bekendste vertegenwoordiger is; zie ook Geonieuws 1027, 1040 en 1095). Het gevonden exemplaar blijkt ook nog een nieuwe soort (of alle in de laatste jaren beschreven nieuwe soorten dino’s ook werkelijk nieuwe soorten zijn, is overigens een punt van veel discussie: veel paleontologen menen dat er tal van vondsten als ‘nieuwe’ soorten zijn beschreven terwijl in feite sprake is van exemplaren van een al eerder beschreven soort; de reden is dat veel soorten worden beschreven op basis van zeer fragmentarisch materiaal).

Het Koreaanse exemplaar is Koreaceratops hwaseongensis gedoopt. De geslachtsnaam geeft aan dat het een hoorndragende dino uit Korea is; de soortnaam verwijst naar de vindplaats bij de stad Hwaseong. Het skelet is niet compleet, maar omvat wel veel onderdelen: de ruggegraat, het heupbeen, delen van de achterpoten en een bijna complete staart. Het dier leefde 103 miljoen jaar geleden (laat Vroeg-Krijt). Koreaceratops was met zijn 1,5-1,8 m lengte en gewicht van 30-50 kg een betrekkelijk kleine dino in vergelijking met de ceratopsiden uit Noord-Amerika. Het was een planteneter met een papegaai-achtige snuit. De klauwen aan zijn achterpoten wijzen erop dat hij op zijn achterpoten liep en een behoorlijke snelheid kon ontwikkelen. De uitsteeksels op de wervels in zijn staart suggereren dat hij een relatief smalle, hoge staart had die hem, net als de rugvin van vissen, goed van pas kan zijn gekomen bij het zwemmen. Dat zou kunnen betekenen dat hij zich deels met waterplanten voedde.


Reconstructie van de Koreaanse dino.


Mede-onderzoeker Michael J. Ryan.


De vondst is in zoverre bijzonder dat er in Korea weinig skeletten van dino’s worden gevonden, terwijl dino-eieren en loopsporen van dino’s juist tamelijk frequent worden aangetroffen. Verder is het gevonden exemplaar wetenschappelijk van belang omdat het stamt uit een periode van 20 miljoen jaar waaruit geen dino’s in deze omstreken bekend waren, en waarin deze dieren uit Azië naar Noord-Amerika zijn gemigreerd (uit Amerika zijn ceratopsiden alleen bekend uit het Laat-Krijt).


Het fossiel van Koreaceratops
hwaseongensis
.

Referenties:
  • Lee, Y.-N., Ryan, M.J. & Kobayashi, Y., 2010. The first ceratopsian dinosaur from South Korea. Naturwissenschaften, doi:10.1007/s00114-010-0739-y, 11 blz.

Foto fossiel uit het aangehaalde artikel. Reconstructie van Koreaceratops (door Julius T. Csotonyi) en foto Ryan: Cleveland Museum of Natural History, Cleveland, OH (Verenigde Staten van Amerika).


Copyright © NGV 1999-2017
webmaster@geologischevereniging.nl