NGV-Geonieuws 10 artikel 124

NGV-Geonieuws: elektronisch geologisch tijdschrift


1 Februari 2001, jaargang 3 nr. 1 artikel 124

Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon
Geologisch Instituut, Adam Mickiewicz Universiteit, Poznan (Polen)

Dit artikel is onderdeel van NGV-Geonieuws uitgave 10! Op de huidige pagina is alleen artikel 124 te lezen.

<< Vorig artikel: 123 | Volgend artikel: 125 >>

124 Bijzondere leerstoel Toegepaste Geofysica aan VU
Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon

    Klik hier om dit artikel af te drukken !

Met ingang van 1 januari 2001 is Dr. Ir. J.T. Fokkema aan de Vrije Universiteit te Amsterdam benoemd tot bijzonder hoogleraar in de Toegepaste Geofysica. Hij zal zich daar vooral richten op het benutten van de nieuwe ontwikkelingen binnen de geofysica voor het karakteriseren van zowel de ondiepe (niet gelithificeerde) als de diepe ondergrond. Een van de toepassingsgebieden met betrekking tot de ondiepe ondergrond is de geoarcheologie, een richting die van steeds meer belang wordt doordat de bovenste meters van Nederland steeds intensiever door allerlei activiteiten (o.a. de aanleg van infrastructurele werken zoals de Betuwelijn) wordt aangetast. Met de klassieke wijze van archeologisch veldwerk is onvoldoende tijd, geld en mankracht beschikbaar om mogelijk relevante archeologische vindplaatsen op tijd te ontdekken en te inventariseren. Met behulp van geofysische technieken kan dit effectiever gebeuren.

Jacob Fokkema (1948) is aan de Technische Universiteit van Delft gepromoveerd, na een studie elektrotechniek. Hij heeft na zijn promotie onder meer gewerkt aan de Stanford University (in CaliforniŽ, Verenigde Staten). Hij is momenteel hoogleraar Toegepaste Geofysica aan de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen van de Technische Universiteit Delft, welke functie hij, naast zijn bijzonder hoogleraarschap aan de VU, zal blijven bekleden.

Referenties:
  • Anonymus, 2001. Brussaard, Fokkema, Jagersma, De Jong en De Wilde benoemd tot hoogleraar aan de VU. Persbericht Vrije Universiteit pb 01.04/RL.


Copyright © NGV 1999-2017
webmaster@geologischevereniging.nl