NGV-Geonieuws 186 artikel 1246

NGV-Geonieuws: elektronisch geologisch tijdschrift


December 2011, jaargang 13 nr. 12 artikel 1246

Redactie: George Brouwers tot en met artikel 1023 en vanaf 1024 dr.W.M.L.(Willem) Schuurman

Dit artikel is onderdeel van NGV-Geonieuws uitgave 186! Op de huidige pagina is alleen artikel 1246 te lezen.

<< Vorig artikel: 1245 | Volgend artikel: 1247 >>

1246 Nekwervel suggereert grootste dino van Amerika
Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon, AMU, Poznan

Klik hier voor alle artikelen over (Dino)sauriers ! Klik hier voor alle artikelen over Paleontologie, Fossielen & Uitstervingen !     Klik hier om dit artikel af te drukken !

De sauropode dino Alamosaurus is al bekend sinds 1922. Het is, met onder meer de 70 ton wegende Argentinosaurus (uit Zuid-Amerika) en Ruyangosaurus (China), een van de grootste dino’s ter wereld. Op basis van vondsten in de afgelopen jaren in Nieuw Mexico blijkt dat Alamosaurus nog groter kon worden dan vroeger werd gedacht; tot nu toe werd gedacht aan een lengte van ca. 20 m en een gewicht van 30 ton, maar er werd al eerder aan getwijfeld of dat zijn maximale lengte en gewicht waren, want de botten waarop die schatting berustte waren (waarschijnlijk) afkomstig van een nog niet volwassen exemplaar.


De gereconstrueerde nekwervel (voorgrond)
van Alamosaurus. Op de achtergrond
de reconstructie van een sauropode dino.


Alamosaurus sanjuanensis is een
van de grootste dino’s ter wereld.


De botten van Alamosaurus sanjuanensis (genoemd naar het San Juan Bekken waar de nieuwe botten werden gevonden) die in de afgelopen jaren zijn gevonden bevestigen die veronderstelling: ze zijn namelijk wel van volwassen individuen afkomstig, en ze zijn inderdaad ook groter. De afmetingen van het nieuwe materiaal (een dijbeen, maar vooral ook twee nekwervels) wijzen op een grootte die niet of nauwelijks onderdoet voor die van Argentinosaurus. Alamosaurus is daarmee in ieder geval de grootste dino uit Noord-Amerika; zijn gewicht wordt nu ook op zo’n 70 ton geschat.

Het dier, dat verwant was met de bekende Diplodocus, is nu bekend van diverse plaatsen op arde, maar vooral uit het zuidwesten van de Verenigde Staten. Hij leefde daar omstreeks 69 miljoen jaar geleden (Laat-Krijt). Tyrannosaurus rexmoet daar tegelijk hebben rondgelopen, zoals blijkt uit de vondst van tanden van die rover vlakbij de botten van Alamosaurus. Hoewel van Alamosaurus tal van fragmenten zijn gevonden, is de kennis van het skelet nog zeer incompleet. Van veel botten zijn nog geen fossiele resten bekend, en bovendien verkeren lang niet alle botten in goede staat doordat ze, na afsterven van het dier, veelal geruime tijd aan verwering blootstonden, vaak ook nog lang nadat ze door zandig materiaal waren bedekt (omdat zuurstofrijk grondwater gemakkelijk in dergelijke sedimenten kan doordringen).

Dat gebrek aan goed materiaal maakt een betrouwbare schatting van lengte en gewicht zeer lastig. Interessant in deze context is dat in 1878 een dijbeen, een schaambeen en twee wervels werden beschreven van een nieuwe dino (Amphicoelias altus), die 4 m hoog, 20 m lang en 20 ton zwaar geweest zou zijn. Niet echt bijzonder, maar dezelfde auteur beschreef in hetzelfde jaar een wervel van een andere soort (A. fragillimus) op basis van een enkele wervel die in zeer slechte staat verkeerde, en die bovendien verloren ging tijdens transport naar New York. Op basis van vergelijking met andere botten van dino’s waarover veel meer bekend was, schatte de auteur de hoogte, lengte en gewicht van deze nieuwe soort op maar liefst 60 m, 3,7 m en 120 ton (!). Er bestaan echter twijfels over de betrouwbaarheid van deze vondst. Een dergelijke twijfel bestaat gelukkig niet ten aanzien van Alamosaurus sanjuanensis, ook al blijven de schattingen van lengte en gewicht niet meer dan een ‘best guess’.


Deze tand van Tyrannosaurus rex werd
samen gevonden met botten van Alamosaurus.


Onderzoekers Robert Sullivan en
Denver Fowler in het San Juan Bekken
(Nieuw Mexico).


Referenties:
  • Fowler, D.W. & Sullivan, R.M., 2011. The first giant titanosaurian sauropod from the Upper Cretaceous of North America. Acta Palaeontologica Polonica 61, 6 blz. (in druk)

Illustraties (Denver Fowler): Montana State University, Bozeman, MT (Verenigde Staten van Amerika).


Copyright © NGV 1999-2017
webmaster@geologischevereniging.nl