NGV-Geonieuws 10 artikel 126

NGV-Geonieuws: elektronisch geologisch tijdschrift


1 Februari 2001, jaargang 3 nr. 1 artikel 126

Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon
Geologisch Instituut, Adam Mickiewicz Universiteit, Poznan (Polen)

Dit artikel is onderdeel van NGV-Geonieuws uitgave 10! Op de huidige pagina is alleen artikel 126 te lezen.

<< Vorig artikel: 125 | Volgend artikel: 127 >>

126 Identificatie van 'conflict-diamanten' voorgesteld
Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon

Klik hier voor alle artikelen over Mineralen !     Klik hier om dit artikel af te drukken !

De talrijke gewapende conflicten tussen allerlei groeperingen in Afrika worden voor een belangrijk deel gefinancierd met de opbrengst van diamant. Het gaat daarbij naar schatting in zon 4% van de gevallen om illegaal opgekochte, verhandelde en uitgevoerde stenen. Dat zou vooral in Angola, Congo en Sierra Leone tot veel bloedvergieten leiden.

Medio januari heeft de Amerikaanse overheid stappen genomen om hieraan een einde te maken via de inschakeling van wetenschappers. Deze zouden een soort 'vingerafdruk' van de verschillende diamanttypen moeten opstellen, zodat kan worden nagegaan waar ze vandaan komen. Middelen daartoe zouden kunnen bestaan uit het karakteriseren van de diverse vindplaatsen op basis van spectroscopie en het gedetailleerd vastleggen van alle fysische kenmerken. Dat idee is niet uit de lucht gegrepen, want op sommige terreinen gebeurt dat al, maar voor diamant is dit vooralsnog een methode waarvan de effectiviteit (d.w.z. de mate waarin fouten kunnen worden vermeden) niet is vastgesteld. Een ander nadeel is dat uitvoering hiervan zeer kostbaar zal zijn, omdat iedere steen in de legale handel in principe zou moeten worden gecontroleerd op zijn kenmerken, om na te gaan of de opgegeven herkomst correct is; in veel gevallen zal dat bovendien tot een - overigen gewoonlijk zeer geringe - beschadiging van de ruwe steen kunnen leiden.

Er is inmiddels een werkgroep opgericht, onder leiding van het White House Office of Science and Technology Policy. Deze werkgroep zal voorstellen voor onderzoek naar de mogelijkheden opstellen voor de Amerikaanse National Science Foundation. Die te vergelijken is met NWO in Nederland. Het is de bedoeling dat deze organisatie ook het onderzoek zal financieren, maar de besluitvorming daaromtrent kost - zoals gebruikelijk - de nodige tijd. Volgens het Hoofd Technologie bestaat er echter goede hoop dat er 'nog dit jaar belangrijke vooruitgang' zal worden geboekt.

Referenties:
  • Anonymus, 2001. Discerning diamond origins. Science 291, p. 413.


Copyright NGV 1999-2017
webmaster@geologischevereniging.nl