NGV-Geonieuws 11 artikel 145

NGV-Geonieuws: elektronisch geologisch tijdschrift


1 Juni 2001, jaargang 3 nr. 2 artikel 145

Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon
Geologisch Instituut, Adam Mickiewicz Universiteit, Poznan (Polen)

Dit artikel is onderdeel van NGV-Geonieuws uitgave 11! Op de huidige pagina is alleen artikel 145 te lezen.

<< Vorig artikel: 144 | Volgend artikel: 146 >>

145 Bijzondere fossielvindplaats in China gered
Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon

Klik hier voor alle artikelen over Paleontologie, Fossielen & Uitstervingen !     Klik hier om dit artikel af te drukken !

Een afzetting in de provincie Chinese Shandong, die te vergelijken is met de beroemde vindplaats bij Solnhofen in Duitsland (waar onder meer een goed bewaard exemplaar van Archaeopterix werd gevonden), is gered uit de handen van de plaatselijke baksteenindustrie. Die was reeds geruime tijd bezig met het afgraven van de 25 miljoen jaar oude Miocene afzettingen uit een meer waarvan de bodem vrijwel zuurstofloos was. Daarom vond geen verrotting plaats van de organismen die in de modderige bodem terechtkwamen, zodat er veel fossielen in voorkomen met delen die anders slechts zeer zeldzaam bewaard blijven.

De pogingen om deze rijke vindplaats voor de wetenschap veilig te stellen begon reeds in oktober 1999, toen een marien geoloog van de Amerikaanse National Science Foundation, Bilal Haq, het gebied bezocht en het belang ervan onderkende. Helemaal nieuw was zijn 'ontdekking' overigens niet, want in het begin van de twintigste eeuw waren er ook al veel fossielen verzameld; na 1930 was de groeve echter bij paleontologen in de vergetelheid geraakt.

Begin 2001 werd de groeve voor graafwerkzaamheden gesloten. Dat is, behalve aan Haq, vooral te danken aan een Chinese marien bioloog van het Instituut voor Oceanologie in Quingdao, Zheng Shouyi. Die wist de provinciale en landelijke Chinese autoriteiten ervan te overtuigen dat de vindplaats beschermd moest worden. Dat gebeurde medio 2000. De autoriteiten zegden toe het water uit de groeve te pompen en er een onderzoek-(onderzoeks) en educatief park van te zullen maken.

Er zijn inmiddels meer dan 500 fossiele dier- en plantensoorten uit de sedimenten tevoorschijn gekomen. Volgens Haq lag de bodem van de groeve bezaaid met stukken waarin zeer goed bewaarde insecten- en plantenresten zaten.

Referenties:
  • Holden, C., 2001. Fossil trove preserved. Science 291, p. 1481


Copyright NGV 1999-2017
webmaster@geologischevereniging.nl