NGV-Geonieuws 11 artikel 149

NGV-Geonieuws: elektronisch geologisch tijdschrift


1 Juni 2001, jaargang 3 nr. 2 artikel 149

Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon
Geologisch Instituut, Adam Mickiewicz Universiteit, Poznan (Polen)

Dit artikel is onderdeel van NGV-Geonieuws uitgave 11! Op de huidige pagina is alleen artikel 149 te lezen.

<< Vorig artikel: 148 | Volgend artikel: 150 >>

149 Olie en gas nog lang niet uitgeput
Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon

Klik hier voor alle artikelen over Olie, Gas & Mijnbouw !     Klik hier om dit artikel af te drukken !

Hoewel ook vorig jaar de vraag naar olie en gas is gestegen, zijn de bewezen economisch winbare olie- en gasreserves niet afgenomen. Integendeel, ze zijn aanzienlijk toegenomen.

De oliereserves stegen met 12,5 miljard vaten (tot 1028 miljard vaten), en de gasreserves stegen met bijna 4000 miljard m3 tot bijna 148.000 miljard m3.

Deze getallen moeten worden gezien in het licht van het verbruik. Voor olie was dat in 2000 zo'n 24,5 miljard vaten ruwe olie en condensaat (overeenkomend met 67,1 miljoen vaten per dag). Dat betekende een groei ten opzichte van 1999 met 3,7%. De gasproductie ligt ongeveer op 2400 miljard m3 per jaar. Dit betekent dat er bij ongewijzigd gebruik nog voor 42 jaar economisch winbare voorraden olie zijn, en voor 62 jaar gas. Door de groeiende wereldbevolking en het toenemend gebruik per hoofd van de bevolking zullen de thans bewezen reserves echter niet zo lang meegaan.

De ramp in de Verenigde Staten - met de terroristische aanslagen op het World Trade Center en het Pentagon - zullen, naar verwachting van het International Energy Agency, voor 2002 leiden tot een afnemende vraag naar olie en gas. Dat dit tot een daling in de vraag zal leiden, acht het IEA onwaarschijnlijk; vooralsnog gaat deze organisatie uit van een wereldwijd stijgende vraag in de orde van grootte van 1% voor 2002.

Referenties:
  • Anonymus, 2001. Olie- en gasreserves gestegen. Shell Venster maart/april 2001, p. 3.


Copyright NGV 1999-2017
webmaster@geologischevereniging.nl