NGV-Geonieuws 1 artikel 15

NGV-Geonieuws: elektronisch geologisch tijdschrift


1 Januari 1999, jaargang 1 nr. 1 artikel 15

Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon
Geologisch Instituut, Adam Mickiewicz Universiteit, Poznan (Polen)

Dit artikel is onderdeel van NGV-Geonieuws uitgave 1! Op de huidige pagina is alleen artikel 15 te lezen.

<< Vorig artikel: 14 | Volgend artikel: 16 >>

15 Gebied in Drente wordt door de NAM heringericht
Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon

Klik hier voor alle artikelen over het Milieu ! Klik hier voor alle artikelen over Olie, Gas & Mijnbouw !     Klik hier om dit artikel af te drukken !

Het is nu nog een behoorlijk vervuild terrein. Maar door een gerichte aanpak zal het veranderen in een recreatiegebied, dat bovendien ook nog groter is dan het gebruikte terrein. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) brengt nabij Schoonebeek de nieuwe filosofie van sanering en herinrichting van vervuilde gebieden in praktijk.

Zeven hectare omvat een van de terreinen van de NAM even ten noordoosten van Schoonebeek. Toen het olieveld daar nog werd ontgonnen, waren er waterklaringsinstallaties, een stoominjectie-eenheid en slibvelden gesitueerd. Dat betekent dus - na zovele jaren van oliewinning - ook zeven hectare industrieel vervuilde grond: er is een behoorlijke vervuiling met koolwaterstoffen en een hoge belasting van chloriden. Dat laatste is een gevolg van de scheiding die er plaatsvond tussen de ruwe olie die met de ja knikkers omhoog werd gepompt en het daarbij mee omhoog komende zeer zoute water.

Een dergelijk terrein kun je natuurlijk niet zomaar aan de eigenaars teruggeven 'met de complimenten van de vervuiler'. De terreinen worden daarom grondig gesaneerd. Vroeger gebeurde dat door de grond geheel schoon te maken, zodat het gebied daarna voor allerlei bestemmingen gebruikt kon worden. Tegenwoordig wordt eerst gekeken welk gebruik men aan het gebied wil geven, en daarop worden de saneringswerkzaamheden afgestemd. Dat betekent niet alleen lagere kosten, maar ook minder verstoring van de oorspronkelijke bodemopbouw, minder energiegebruik, minder afval en geringere emissies.

Gekozen is voor landelijke herinrichting. Het gaat namelijk om een cultuurhistorisch interessant gebied. Dat gebeurde overigens pas nadat TNO een studie had uitgevoerd om na te gaan voor welke gebruiksmogelijkheden het gebied na sanering geschikt zou zijn. Landbouw, recreatie en natuurbeheer bleken alle mogelijk. Daarom is gekozen voor een combinatie van deze activiteiten door de aanleg van een voor recreanten toegankelijk bos dat als een brede enclave ligt ingebed tussen landbouwgronden die ruim uitwaaieren in de richting van het - al lang geleden afgegraven - hoogveengebied. Zo zal een bosstrook ontstaan die de overgang ondersteunt van het kleinschalige coulisselandschap van de Schoonebeeker lintbebouwing naar de wijdse openheid van het lopen landschap waarin de veenwinning heeft plaatsgevonden. Dat kan niet allemaal binnen de zeven hectare van het oorspronkelijke NAM-terrein. In overleg met de Dienst Landelijk Gebied is daarom een plan ontwikkeld voor een 11 ha groot project. Zo wordt niet alleen vuile grond weer bruikbaar, maar wordt zelfs een fraaier gebied gerealiseerd, dat bovendien - door zijn grotere omvang - ook de recreatiemogelijkheden duidelijk verruimt.

Referenties:
  • Langendaal, H., 1998. Klaarheid over herinrichting. Shell Venster juli/aug. 1998, p. 20-22.


Copyright NGV 1999-2017
webmaster@geologischevereniging.nl