NGV-Geonieuws 11 artikel 151

NGV-Geonieuws: elektronisch geologisch tijdschrift


1 Juni 2001, jaargang 3 nr. 2 artikel 151

Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon
Geologisch Instituut, Adam Mickiewicz Universiteit, Poznan (Polen)

Dit artikel is onderdeel van NGV-Geonieuws uitgave 11! Op de huidige pagina is alleen artikel 151 te lezen.

<< Vorig artikel: 150 | Volgend artikel: 152 >>

151 Exxon stopt seismisch onderzoek ter bescherming van walvissen
Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon

Klik hier voor alle artikelen over Biologie & Evolutie ! Klik hier voor alle artikelen over Geofysica ! Klik hier voor alle artikelen over het Milieu ! Klik hier voor alle artikelen over Olie, Gas & Mijnbouw !     Klik hier om dit artikel af te drukken !

Seismisch onderzoek gaat gepaard met schokgolven, maar ook met geluid. Dat geluid kan problemen veroorzaken voor het leven in zee, wanneer dat onderzoek op zee wordt uitgevoerd. Volgens bepaalde actiegroepen kunnen bijv. walvissen tot op 130 km afstand van de plaats van onderzoek hinder ondervinden. Dat betekent volgens die milieugroepen onder meer dat walvissen tijdens seismisch onderzoek geen gebruik durven te maken van gebieden die voor hun voedselvoorziening van belang zijn.

Met het oog daarop heeft Exxon op 14 september bekend gemaakt te stoppen met een lopend seismisch onderzoek voor de kust van het Russische eiland Sachalin (ongeveer 100 km ten noordoosten van het Japanse eiland Hokkaido). Daarmee werd na vier weken een voortijdig einde gemaakt aan een programma, waarbij het desbetreffende schip ook al werd begeleid door twee schepen en regelmatig overvliegende vliegtuigen die moesten nagaan of het onderzoek wel volgens alle regelen der kunst plaatsvond. Bij het onderzoek waren verder Russische waarnemers, buitenlandse wetenschappers en vertegenwoordigers van enkele regeringen betrokken. Exxon trof deze 'meest stringente maatregelen die de industrie ooit bij een groot seismisch onderzoek heeft ondernomen' omdat het bedrijf 'de unieke populatie van grijze walvissen wilde beschermen'. Toen die populatie dus daadwerkelijk hinder bleek te vinden, werd het onderzoek gestopt. Overigens had Exxon tijdens het lopende onderzoek steeds de werkzaamheden tijdelijk gestopt wanneer een walvis op minder dan 4 km afstand werd waargenomen; de internationale norm daarvan bedraagt 1 km.

Het Wereld Natuur Fonds had al eerder stopzetting geŽist, omdat al eerder duidelijk zou zijn geworden dat de walvissen naar gebieden met minder voedsel waren verdreven door het onderzoek. Het WNF is er ook niet gerust op dat deze stap van Exxon, die wel wordt toegejuicht, ook verder navolging zal krijgen. Toch lijkt dat noodzakelijk, want er zijn waarschijnlijk nog slechts minder dan honderd grijze walvissen die ieder jaar tussen Juni en November naar het kustgebied voor Sachalin.

Referenties:
  • AP (Associated Press), 2001. Exxos says it halted seismic tests alleged to push whales off feeding. Oil & Gas Journal website 'From the wires' (14-09-2001).


Copyright © NGV 1999-2017
webmaster@geologischevereniging.nl