NGV-Geonieuws 1 artikel 16

NGV-Geonieuws: elektronisch geologisch tijdschrift


1 Januari 1999, jaargang 1 nr. 1 artikel 16

Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon
Geologisch Instituut, Adam Mickiewicz Universiteit, Poznan (Polen)

Dit artikel is onderdeel van NGV-Geonieuws uitgave 1! Op de huidige pagina is alleen artikel 16 te lezen.

<< Vorig artikel: 15 | Volgend artikel: 17 >>

16 De beste scriptie in Technische Aardwetenschappen TU Delft
Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon

    Klik hier om dit artikel af te drukken !

Op 6 november ontvingen de beste afstudeerders van de 15 studierichtingen aan de TU Delft een oorkonde, een bronzen legpenning en een geldbedrag van fl. 1000,-. Hiermee zette de Stichting Universiteitsfonds Delft de traditie voort om de beste afstudeerders te eren.

Bij de technische aardwetenschappen viel deze eer te beurt aan Remco A. Devilee, die afstudeerde bij Prof. Dr. M.A. Reuter op een scriptie met de titel 'Purification of a zinchloride melt to yield elemental iron and a melt suitable for molten salt electrolysis'. Het gaat dus over de mogelijkheden om de hoeveelheid ijzerafval te beperken die bij de huidige productiewijze van zink vrijkomt. De overwegingen om de prijs aan (inmiddels Ir.) Devilee toe te kennen werden bij de uitreiking ook nadrukkelijk door Prof. Reuter genoemd. Grondstoffentechnologie is een vakgebied dat zich zowel met delfstoffen als met chemische technologie bezighoudt; daarbij wordt aan het grootste deel van alle elementen van het periodiek systeem aandacht geschonken, maar vooral aan de metalen.

Om het vak te bedrijven is een gedegen kennis nodig van de mineralogie en andere aardwetenschappen, in combinatie met een grondige kennis van scheikunde en van scheikundige technologie. Alleen met een combinatie van kennis op het gebied van de aardwetenschappen en de scheikunde is het vakgebied van de grondstoffentechnologie dus optimaal te beoefenen.

Remco Devilee heeft zich met de zinkmetallurgie beziggehouden. De huidige productiewijze van zink gaat gepaard met de nevenproductie van afval. Het is de uitdaging van zijn vakgebied om die afvalproductie steeds verder in te perken. Speciaal bij de productie van zink komt veel ijzerhoudend afval vrij. Devilee heeft, uitgaande van binnen de subfaculteit hierover levende ideeŽn, onderzoek uitgevoerd naar een werkwijze die tot een sterke reductie van de hoeveelheid van dit afval kan leiden. Uit zijn onderzoek is een duidelijk omschreven werkwijze voortgekomen die potentieel in de industrie bruikbaar is. Devilee heeft het onderzoek volgens Prof. Reuter met veel enthousiasme, inzet en intelligentie uitgevoerd; hij zal er t.z.t. ook een publicatie over schrijven. Mede door het goede werk van Devilee heeft de subfaculteit Technische Aardwetenschappen zich weten te verzekeren van kapitaalkrachtige sponsoring door de internationale grondstoffenindustrie om het onderzoek voort te zetten naar de mogelijke verdere ontwikkeling van dit alternatieve zinkproductieproces.

Referenties:
  • Geen Referenties


Copyright © NGV 1999-2017
webmaster@geologischevereniging.nl