NGV-Geonieuws 14 artikel 176

NGV-Geonieuws: elektronisch geologisch tijdschrift


1 Februari 2002, jaargang 4 nr. 2 artikel 176

Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon
Geologisch Instituut, Adam Mickiewicz Universiteit, Poznan (Polen)

Dit artikel is onderdeel van NGV-Geonieuws uitgave 14! Op de huidige pagina is alleen artikel 176 te lezen.

<< Vorig artikel: 175 | Volgend artikel: 177 >>

176 Aardkorst ouder dan aangenomen
Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon

Klik hier voor alle artikelen over Dateringen !     Klik hier om dit artikel af te drukken !

De aardkorst is mogelijk zo’n 200 miljoen jaar ouder dan tot nu toe werd aangenomen. Deze bevinding van een groep mineralogen van de Universiteit van Münster (Duitsland) is gebaseerd op een grotere precisie die ze hebben verkregen voor de vervaltijd van het radioactieve isotoop lutetium-176. Deze isotoop gaat bij radioactief verval over in hafnium-176.

Het element zirkoon, waaruit zirkoonkristallen voor het grootste deel zijn opgebouwd, lijkt veel op hafnium. Daarom wordt er in zirkoonkristallen ook altijd een zekere hoeveelheid (tot 2%) hafnium in het kristalrooster ingebouwd op de plaats van zirkoonatomen. Dit 'natuurlijke' hafnium bestaat uit het isotoop hafnium-177. Dat staat niet bloot aan radioactief verval. De verhouding tussen hafnium-176 en hafnium-177 is daarom een maat voor de ouderdom van een zirkoonkristal. Tegelijk is uiteraard ook de verhouding tussen lutetium-176 en hafnium-177 een maat voor de ouderdom.

De ouderdommen die op deze wijze voor een bepaald zirkoonkristal worden bepaald, moeten uiteraard gelijk zijn. Dat blijkt echter niet altijd het geval te zijn. De onderzoekers uit Münster hebben kunnen aantonen dat de ouderdomsverschillen die bij deze bepalingen optreden een gevolg zijn van een niet voldoende nauwkeurige kennis van de tijd die nodig is om de helft van het aanwezige lutetium-176 te doen overgaan in hafnium-176 (de zogeheten halfwaardetijd). De onderzoekers konden een nauwkeuriger halfwaardetijd bepalen door aan gesteenten waarin zirkoonkorrels voorkomen ook dateringen te verrichten via de vervalreeks van uranium naar lood.

De uitkomst geeft aan dat de oudste gedateerde gesteenten van de aardkorst in werkelijkheid zo’n 4% ouder moeten zijn dan eerder werd aangenomen. Dat komt overeen met een kleine 200 miljoen jaar.

Referenties:
  • Kramers, J., 2001. The smile of the Cheshire cat. Science 293, p. 619-620.
  • Scherer, E., Münker, C. & Mezger, K., 2001. Calibration of the lutetium-hafnium clock. Science 293, p. 683-677.


Copyright © NGV 1999-2017
webmaster@geologischevereniging.nl