NGV-Geonieuws 19 artikel 201

NGV-Geonieuws: elektronisch geologisch tijdschrift


15 April 2002, jaargang 4 nr. 7 artikel 201

Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon
Geologisch Instituut, Adam Mickiewicz Universiteit, Poznan (Polen)

Dit artikel is onderdeel van NGV-Geonieuws uitgave 19! Op de huidige pagina is alleen artikel 201 te lezen.

<< Vorig artikel: 200 | Volgend artikel: 202 >>

201 New York bedreigd door zeespiegelrijzing
Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon

Klik hier voor alle artikelen over (Paleo)Klimaat !     Klik hier om dit artikel af te drukken !

Een groep Amerikaanse onderzoekers maakt zich ernstig zorgen over de toekomst van New York. Zij komen op basis van hun onderzoek tot de conclusie dat de door hen verwachte zeespiegelrijzing tot grote schade zal leiden.

Volgens Vivien Gornitz, Stephen Couch en Ellen Hartig zal de huidige zeespiegelstijging zich in de nabije toekomst versneld voortzetten als gevolg van het broeikaseffect. De zeespiegelstijging zal volgens de onderzoekers over vijftig jaar 18-60 cm hoger staan dan nu, over tachtig jaar zelfs 19-68 cm. De stijgende zeespiegel zal een toenemende erosie bewerkstelligen op talrijke plaatsen langs de 2400 km lange kustlijn in de onmiddellijke omgeving van het dichtbewoonde gebied dat gerekend kan worden tot New York. Deze kust is toch al aan erosie onderhevig, maar bovendien zullen planten op de kweldergebieden (ook wel schorren genaamd) - waar zoutminnende vegetatie slib bij overstromingen invangt en zou plaatselijk bijdraagt aan uitbouw van de kust - door de toenemende overstromingen onvoldoende kans meer krijgen om zich te ontwikkelen. Daarmee wordt ook de uitbouw van de kwelders vrijwel onmogelijk.

Het kustgebied staat toch al onder grote druk van de groeiende bevolking. Die nam tussen 1960 en 1995 gemiddeld met 17% toe, plaatselijk was er zelfs een verdubbeling van het aantal bewoners. Deze bewoners van de kusten zullen in de nabije toekomst worden geconfronteerd met een toenemend aantal overstromingen, mede omdat de 'dempende' werking van de kwelders zal verminderen of zelfs geheel verdwijnen. De frequentie van grote overstromingen, zoals die nu eens per eeuw plaatsvinden, zal daarbij toenemen. De onderzoekers verwachten dat zon overstroming in het midden van deze eeuw gemiddeld eens per 19-68 jaar zal optreden, en aan het eind van deze eeuw eens per 4-60 jaar.

Referenties:
  • Gornitz, V., Couch, S. & Hartig, E.K., 2001. Impascts of sea level rise in the New York City metropolitan area. Global and Planetary Change 32, p. 61-88.


Copyright NGV 1999-2017
webmaster@geologischevereniging.nl