NGV-Geonieuws 2 artikel 21

NGV-Geonieuws: elektronisch geologisch tijdschrift


1 Maart 1999, jaargang 1 nr. 2 artikel 21

Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon
Geologisch Instituut, Adam Mickiewicz Universiteit, Poznan (Polen)

Dit artikel is onderdeel van NGV-Geonieuws uitgave 2! Op de huidige pagina is alleen artikel 21 te lezen.

<< Vorig artikel: 20 | Volgend artikel: 22 >>

21 Boek over de geschiedenis van de aardwetenschappen in Suriname
Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon

    Klik hier om dit artikel af te drukken !

Edita, de uitgeverij van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen (KNAW) en het Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen (NITG-TNO) hebben samen een boek uitgebracht over de geschiedenis van de aardwetenschappen in Suriname. Bij de uitreiking van de eerste exemplaren memoreerde Prof. Dr. E. Den Tex, die als voorzitter van de KNAW-commissie voor de geschiedenis van de aardwetenschappen nauw bij de totstandkoming was betrokken, dat het gaat om een boek waaraan ca. 16 jaar is gewerkt. Het vele speur- en graafwerk in allerlei archieven bracht in die tijd zowel auteurs als redacteuren veelvuldig tot wanhoop, en velen haakten dan ook in de loop der tijd af.
Gelukkig konden hun plaatsen steeds weer door nieuwe enthousiastelingen worden ingenomen.

Het boek bestaat uit drie onderdelen. In het eerste gedeelte wordt de ontwikkeling beschreven van de diverse disciplines, waarbij - uiteraard - de nadruk valt op het onderzoek van het Precambrium. Het tweede deel gaat in op de exploratie en exploitatie van delfstoffen; natuurlijk krijgt bauxiet hier de meeste aandacht, maar goud, olie en gas, en zelfs diamant komen ook ruimschoots aan hun trekken. En eindelijk is er dan eens een boek dat ook de nodige aandacht besteed aan minder exotische delfstoffen, zoals zand, grind, klei, hardsteen, etc. In het derde onderdeel van het boek wordt de geschiedenis beschreven van de drie grote diensten die Suriname op aardwetenschappelijk gebied heeft: de Geologische en Mijnbouwkundige Dient, de Dienst Bodemkartering, en het Centraal Bureau Luchtkartering. Het boek wordt afgesloten met een ontzagwekkende bibliografie 30 bladzijden.

Interessant is ook een grote uitvouwkaart (in kleurendruk), die (met toestemming) is overgenomen uit de Planatlas van Suriname, die in 1988 werd gepubliceerd door de Stichting Planbureau Suriname en de Organisatie van Amerikaanse Staten. Deze kaart (schaal 1:500.000) geeft zowel een schematisch overzicht van de geologie als van de diverse minerale hulpbronnen.

Het fraai uitgevoerde (gebonden) boek is geheel geschreven en geredigeerd door mensen die zelf in Suriname veldwerk hebben verricht. Hun betrokkenheid bij dit werk komtin het boek duidelijk tot uiting; het mooiste voorbeeld hiervan is wellicht de ietwat anekdotische bijdrage van een der redacteuren, de nu 82-jarige Dr. D.R. de Vletter, die beschrijft hoe hij als jong geoloog in 1946 een tocht naar het binnenland over de Lawa maakte in een kano die uit een uitgeholde boomstam was gemaakt. Die eerste bijdrage (na een voorwoord en een inleiding) doet al direct naar meer verlangen. Zoals Dr. H.E. Rondeel zich afvroeg, die aan het boek een bespreking wijdde in de nieuwsbrief (november 1998)van KNGMG en ALW: 'Nog voor de feestdagen aanschaffen?'.

Referenties:
  • Wong, Th.E., Vletter, D.R. de, Krook, L., Zonneveld, J.I.S. & Loon, A.J. van (eds.), 1998. The history of earth sciences in Suriname. Edita KNAW / NITG-TNO, 479 pp.


Copyright NGV 1999-2017
webmaster@geologischevereniging.nl