NGV-Geonieuws 23 artikel 223

NGV-Geonieuws: elektronisch geologisch tijdschrift


15 Juni 2002, jaargang 4 nr. 11 artikel 223

Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon
Geologisch Instituut, Adam Mickiewicz Universiteit, Poznan (Polen)

Dit artikel is onderdeel van NGV-Geonieuws uitgave 23! Op de huidige pagina is alleen artikel 223 te lezen.

<< Vorig artikel: 222 | Volgend artikel: 224 >>

223 Zoektocht naar vroege hominiden blijft ruzie geven
Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon

Klik hier voor alle artikelen over Paleontologie, Fossielen & Uitstervingen !     Klik hier om dit artikel af te drukken !

Als er ergens in de wetenschappelijke wereld het eigenbelang boven het wetenschappelijk belang wordt gesteld, dan is het wel bij het onderzoek naar de afstamming van de mens. Voor dat onderwerp bestaat zoveel interesse dat er aanzienlijke fondsen voor bestaan. Het aantal gebieden waar interessante vondsten worden gedaan, is echter beperkt, en de desbetreffende autoriteiten pakken bovendien graag een graantje uit de vaak goed gevulde ruif van de onderzoekers mee, bijv. in de vorm van de prijs voor toestemming om in een bepaald gebied onderzoek te mogen doen. Vaak wordt een zelfde gebied aan een aantal onderzoeksgroepen 'verkocht'; in Eritrea is het zelfs wettelijk verboden om exclusieve rechten voor het onderzoek in een bepaald gebied af te geven.


ALID IS EEN VULKANISCH GEBIED IN DE DANAKIL-DEPRESSIE VAN ERITREA

Dat laatste heeft nu opnieuw tot een hoop geruzie aanleiding gegeven. De ruzie betreft het onderzoek naar vroege hominiden in de Danakil-depressie, waar een team uit Florence sinds 1995 onderzoek heeft uitgevoerd, en daarbij onder meer de schedel van een hominide van een miljoen jaar oud heeft blootgelegd. Toen dit team, onder leiding van Lorenzo Rook, in januari weer aan de slag wilde gaan, kreeg het te horen dat de toestemming door de autoriteiten was opgeschort. Rook zegt hierover dat de autoriteiten ontstemd waren door problemen die in oktober 2001 waren ontstaan toen een Amerikaans team, onder leiding van Randall Susman, in hetzelfde gebied opgravingen had gedaan; tot zijn ergernis bovendien op een locatie waar zijn team al aan de slag was geweest. Dat laatste aspect heeft ook ergernis gewekt bij de Leakey Foundation die het werk van Susman had gesubsidieerd, en die daaraan de uitdrukkelijke voorwaarde had gekoppeld dat de onderzoeksterreinen van Rook en Susman elkaar niet mochten overlappen.

Ook Susman kan overigens niet verder werken, want de Eritrese autoriteiten hebben ook zijn vergunning opgeschort, omdat hij in zijn team een niet door Eritrea geaccepteerde Zuid-Afrikaanse geoloog had opgenomen. Susman spreekt in dit verband over een administratieve fout. Ten aanzien van het werken op Rooks terrein, verdedigt hij zich door te spreken over onvoldoend nauwkeurige kaarten, gebrek aan wetenschappelijk hulp van de zijde van Eritrea, en onduidelijkheid ten aanzien van de voorschriften. Volgens hem heeft hij al het mogelijke gedaan om overlapping van de gebieden e vorkomen, maar bleek dat uiteindelijk in e praktijk onmogelijk. Zijn goede wil zou blijken uit het feit dat alle vondsten ter beschikking zijn gesteld van het Nationale Museum van Eritrea. Hij ontkent een beschuldiging door Tewelde Medin Teckle, een Eritrees geoloog die met het team van Rook samenwerkte, dat hij fossielen en artefacten van de vindplaats heeft verwijderd zonder de autoriteiten daarvan in kennis te stellen.

De geschiedenis zal ongetwijfeld worden vervolgd.

Referenties:
  • Dalton, R., 2002. Survey overlap impedes fossil hunters’ study. Nature 415, p. 463.

Afbeelding uit: http://volcano.und.nodak.edu/vwdocs/volc_images/africa/alid.html; gemaakt door en geplaatst met toestemming van J.B. Lowenstern, U.S. Geological Survey


Copyright © NGV 1999-2017
webmaster@geologischevereniging.nl