NGV-Geonieuws 24 artikel 228

NGV-Geonieuws: elektronisch geologisch tijdschrift


1 Juli 2002, jaargang 4 nr. 12 artikel 228

Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon
Geologisch Instituut, Adam Mickiewicz Universiteit, Poznan (Polen)

Dit artikel is onderdeel van NGV-Geonieuws uitgave 24! Op de huidige pagina is alleen artikel 228 te lezen.

<< Vorig artikel: 227 | Volgend artikel: 229 >>

228 Het regende een miljard jaar geleden
Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon

Klik hier voor alle artikelen over Sedimentologie !     Klik hier om dit artikel af te drukken !

Indiase geologen komen regelmatig in het nieuws met opvallende vondsten uit het Precambrium. Dat is geen wonder, want het Precambrium is rijk vertegenwoordigd, en het wordt pas vooral de laatste jaren - vaak met nieuwe technieken - gedetailleerd onderzocht.


'INSLAGKRATERS' VAN REGENDRUPPELS

Chirananda De, een geoloog van de Geologische Dienst van India, heeft nu structuren ontdekt in glauconiethoudende wad-afzettingen uit het Precambrium die hij interpreteert als 'inslagkraters' van regendruppels op de bij eb drooggevallen zandplaten. Hoewel uit reconstructies van de atmosferische ontwikkeling van de aarde blijkt dat er waarschijnlijk al zon 3,8 miljard jaar geleden regen op aarde moet zijn gevallen, zouden dit de oudst bekende sporen van regendruppels zijn. Overigens merkt de onderzoeker op dat het - onder meer vanwege metamorfose - uiterst onwaarschijnlijk is dat de inslagen van regendruppels uit die vroegste tijd in India bewaard zijn gebleven. Hij schat dat de oudste sporen die de druppels hebben nagelaten zon 2,5-2,7 miljard jaar geleden gevormd zijn.

De gevonden structuren zijn buitengewoon goed bewaard en kunnen inderdaad moeilijk anders dan door de inslag van regendruppels worden verklaard. De Indiase geoloog meent dat de aanwezigheid van deze inslagkraters een betere analyse mogelijk maken van onder meer het vroegere afzettingsmilieu en de vroegere atmosferische omstandigheden. Zo ging het kennelijk niet om een vroegere stortbui, maar om een mals - min of meer Hollands - miezerig buitje.

Referenties:
  • De, Ch., 2001. Billion-year-old rain-imprinted tidal sea-coast in eastern Madhya Pradesh, India. Current Science 81, p. 1116-1124.

Afbeelding Chiranandam, waarvan reproductie met zijn welwillende toestemming.


Copyright NGV 1999-2017
webmaster@geologischevereniging.nl