NGV-Geonieuws 25 artikel 232

NGV-Geonieuws: elektronisch geologisch tijdschrift


15 Juli 2002, jaargang 4 nr. 13 artikel 232

Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon
Geologisch Instituut, Adam Mickiewicz Universiteit, Poznan (Polen)

Dit artikel is onderdeel van NGV-Geonieuws uitgave 25! Op de huidige pagina is alleen artikel 232 te lezen.

<< Vorig artikel: 231 | Volgend artikel: 233 >>

232 De hoeveelheid landijs tijdens het Glaciaal Maximum
Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon

Klik hier voor alle artikelen over Glaciologie !     Klik hier om dit artikel af te drukken !

Engelse, Canadese en Amerikaanse onderzoekers hebben een al bestaand model verder gedetailleerd. Op basis van het gereviseerde model kunnen ze berekenen hoeveel landijs er aanwezig was. Daarbij gaan ze onder meer uit van de met de tijd veranderende vormen van de kustlijn, de zeespiegelfluctuaties in gebieden waar ijs zich terugtrekt, en de invloed van glaciale cycli op onregelmatigheden in de draaiing van de aarde om zijn as. Ze hebben die berekeningen uitgevoerd voor vier gebieden uitgevoerd voor het tijdsinterval sinds het hoogtepunt van de laatste ijstijd (het zogeheten Last Glacial Maximum), ongeveer 21.000 jaar geleden.


VOORSPELLING VAN HET VERLOOP VAN DE KUSTLIJN VAN NOORDELIJK AUSTRALI╦ EN PAPOEA NIEUW-GUINEA, GEBASEERD OP EEN MODEL VAN ZEESPIEGELFLUCTUATIES ALS GEVOLG VAN BEDEKKING MET IJS
Linksboven: 21 ka Rechtsboven: 16 ka Linksonder: 11 ka Rechtsonder:5 ka

De resultaten van hun berekeningen komen niet voor alle gebieden overeen, maar liggen toch betrekkelijk dicht bij elkaar. Zo zou, uitgaande van de berekeningen voor Barbados, de totale hoeveelheid landijs gedurende het Last Glacial Maximum 43,5-51 miljoen kubieke kilometer zijn geweest; voor de Golf van Bonaparte vinden ze een waarde zonder noemenswaardige spreiding, namelijk 51 miljoen kubieke kilometer, dus gelijk aan de hoogste waarde die voortvloeit uit de berekeningen op basis van de gegevens voor Barbados. Deze overeenkomst in getallen maakt aannemelijk dat de waarden redelijk betrouwbaar zijn (eenzelfde waarde werd overigens ook eerder al genoemd door andere onderzoekers). Volgens de onderzoekers zal de werkelijke hoeveelheid naar alle waarschijnlijkheid minder dan 1,5 miljoen kubieke kilometer van de opgegeven waarden hebben afgeweken.

Met een hoeveelheid landijs van 43,5 kubieke kilometer moet de zeespiegel 115 m lager hebben gestaan dan momenteel; bij 51 kubieke kilometer ijs moet dat 135 m zijn geweest.

Referenties:
  • Milne, G.A., Mitrovica, J.X. & Schrag, D.P., 2002. Estimating past continental ice volume from sea-level data. Quaternary Science Reviews 21, p. 361-376.

Afbeelding beschikbaar gesteld door G.A. Milne, alsmede toestemming van ELSEVIER QSR


Copyright ę NGV 1999-2017
webmaster@geologischevereniging.nl