NGV-Geonieuws 25 artikel 234

NGV-Geonieuws: elektronisch geologisch tijdschrift


15 Juli 2002, jaargang 4 nr. 13 artikel 234

Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon
Geologisch Instituut, Adam Mickiewicz Universiteit, Poznan (Polen)

Dit artikel is onderdeel van NGV-Geonieuws uitgave 25! Op de huidige pagina is alleen artikel 234 te lezen.

<< Vorig artikel: 233 | Volgend artikel: 235 >>

234 Hagelschade bepaald met weerradar
Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon

    Klik hier om dit artikel af te drukken !


HAGELSTEEN

Het blijkt mogelijk om met weerradar een nauwkeurig beeld te krijgen van de hagelschade die in een bepaald gebied wordt veroorzaakt (februarinummer van 'Atmospheric Research'). Dat blijkt uit een onderzoek dat door medewerkers van de Universiteit van Fribourg (Zwitserland) en het Zwitserse Instituut voor Technologie (ETH) is gehouden, in nauwe samenwerking met een grote Zwitserse verzekeraar. Het onderzoek heeft grote praktische betekenis; in Nederland zou dat wellicht zo (kunnen) zijn vanwege de glasschade door hagel in de glastuinbouw, maar in Zwitserland gaat het vooral om schade aan auto’s. Die hangt samen met de vaak grote hagelstenen die naar beneden komen, vooral in het 'hagelhoogseizoen, (15 juni tot 15 augustus). De schade aan auto’s is in het hoogseizoen niet alleen frequenter dan in het laagseizoen, maar ook groter per getroffen auto (gemiddeld 3100 tegen 2100 Zwitserse francs en maximaal 6000 tegenover 3000 Zwitserse francs). Het gaat dus om veel geld. Daarbij neemt de hagelschade aan auto’s in Zwitserland voortdurend toe. Zo leverde een hagelstorm bij Basel op 21 juli 1992 65 miljoen Zwitserse francs aan schade op, waarvan 77% bestond uit schade aan meer dan 10.000 auto’s en motoren.

Het onderzoek dat nu is uitgevoerd, is het eerste in zijn soort. De onderzoekers hebben voor twaalf grote hagelstormen die in de periode 1992-1998 Zwitserland teisterden, de relatie bestudeerd tussen de daardoor opgetreden schade aan auto’s en de kinetische energie van de hagel. Die energie is berekend aan de hand van C-band Doppler radar gegevens. De berekeningen zijn uitgevoerd voor cellen (gebieden) van 3x3 km. Op basis van schaderapporten werd voor elk van die cellen de opgetreden schade aan auto’s vastgesteld. Ook werd een beter inzicht gekregen in de omstandigheden die de convectie atmosferische bevorderen waardoor hagelstormen kunnen ontstaan, en in de waarschijnlijkheid dat in de toekomst het aantal hagelstormen met grote hagelstenen (meer dan 2 cm in doorsnede) zullen optreden (het zijn vooral die grote hagelstenen die ernstige schade aan auto’s berokkenen).

Het onderzoek geeft aan dat met deze vorm van weerradar direct na een hagelstorm al kan worden vastgesteld of auto’s in een bepaald gebied schade kunnen hebben opgelopen. Dat voorkomt dat 'oude' schade - door welke oorzaak dan ook - alsnog onterecht als hagelschade door polishouders kan worden gedeclareerd. Ook wordt het zo beter mogelijk om de kans op schade beter te voorspellen, en zo de premie meer gefundeerd vast te stellen. Tenslotte zou dit type onderzoek, wanneer het daardoor beter mogelijk zou worden om hagelstormen met grote hagelstenen te voorspellen, kunnen bijdragen aan preventie, door tijdig te communiceren dat auto’s zo mogelijk beschut moeten worden geparkeerd. Voor de Nederlandse situatie zou het kunnen betekenen dat veel schade aan kassen zouden kunnen voorkomen als er tijdig op basis van de radarbeelden waarschuwingen uitgaan.

Referenties:
  • Hohl, R., Schiesser, H.-H. & Knepper, I., 2002. The use of weather radars to estimate hail damage to automobiles: an exploratory study in Switzerland. Atmospheric Research 61, p. 215-238.

N.B.: een iets afwijkende versie van dit bericht werd onder de titel 'Voorspelling van hagelschade ook voor Nederland van belang' geplaatst in de bijlage 'Wetenschap & Onderwijs' van NRC Handelsblad (23 maart 2002).

Afbeelding (bewerkt) met toestemming van John Kambeel uit: http://www.knmi.nl/voorl/verken/report060698.html


Copyright © NGV 1999-2017
webmaster@geologischevereniging.nl