NGV-Geonieuws 26 artikel 237

NGV-Geonieuws: elektronisch geologisch tijdschrift


1 Augustus 2002, jaargang 4 nr. 14 artikel 237

Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon
Geologisch Instituut, Adam Mickiewicz Universiteit, Poznan (Polen)

Dit artikel is onderdeel van NGV-Geonieuws uitgave 26! Op de huidige pagina is alleen artikel 237 te lezen.

<< Vorig artikel: 236 | Volgend artikel: 238 >>

237 Omstreden plan om mangaanknollen uit diepzee te winnen
Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon

Klik hier voor alle artikelen over Olie, Gas & Mijnbouw !     Klik hier om dit artikel af te drukken !

Tot de grootste voorkomens van mangaan (en diverse andere elementen, waaronder vooral kobalt, nikkel, koper en ijzer) ter wereld behoren de mangaanknollen die op diverse plaatsen op de diepzeebodem liggen. Ze groeien daar langzaam aan; of ze ook dieper in het diepzeesediment voorkomen, is vooralsnog onduidelijk. De bekende voorkomens bevatten echter zulke gigantische hoeveelheden mangaan dat er al tientallen jaren wordt gestudeerd op mogelijkheden om deze reserves economisch te exploiteren. Overigens ondervinden dergelijke pogingen ook veel weerstand van milieugroeperingen, die menen dat exploitatie - op welke wijze die ook zou plaatsvinden - een ernstige aanslag zou betekenen op de ecosystemen in de diepzee. Tot nu toe is het echter vooral bij bureaustudies gebleven: de technische problemen zijn zeer groot, en de kosten zijn zo mogelijk een nog grotere hinderpaal.

India, dat een groot tekort heeft aan enkele van de metalen die in grote hoeveelheden in mangaanknollen voorkomen, heeft de rechten op exploitatie aangevraagd van een gebied van ca. 150.000 vierkante kilometer in de Indische Oceaan, zoín 2000 km vanuit de kust. De daartoe bevoegde instantie, de International Seabed Authority, heeft inmiddels het exclusieve recht toegekend. India hoopt hiermee toegang te krijgen tot de rijkdommen uit dit gebied, die geschat worden op ruim 200 miljard euro.

Onderzoekers van het Nationaal Instituut voor Oceanografie in Goa zijn sterk tegen het project gekant. Op basis van hun onderzoek zijn ze tot de conclusie gekomen dat er bij het winnen van de knollen altijd veel sediment van de zeebodem mee 'gevangen' zal worden. Het terugstorten daarvan in zee zien ze als een grote bedreiging voor het ecologisch evenwicht.

Deze bezwaren moeten serieus worden genomen, want het onderzoek heeft plaatsgevonden in de vorm van een soort proef. Daarbij werd op een diepte van 5500 m sediment met een totaalgewicht van 580 ton 'gewonnen'. Dat materiaal werd op 5 m boven de zeebodem weer losgelaten. Dat gebeurde in 1997, en sindsdien hebben de onderzoekers de 'wolk' sediment gevolgd en de effecten daarvan op het ecosysteem in kaart gebracht. In een deze lente uitgebracht rapport stellen ze dat 'merkbare veranderingen zijn waargenomen in de fysische en biochemische eigenschappen' van het gebied. Zo is de sedimentwolk inmiddels ruim twee kilometer ver weggezweefd (en nog niet tot rust gekomen), en zijn de aantallen bacteriŽn en hogere diersoorten in het gebied teruggelopen. Volgens de onderzoekers zouden de effecten nog veel ernstiger zijn indien bij de exploitatie het meeopgehaalde slib, zoals te verwachten is, vanaf het zeeoppervlak wordt teruggestort.

De Indiase regering lijkt echter te willen doorzetten. Er is inmiddels zoín 50 miljoen euro besteed aan onderzoek van het te exploiteren gebied, er is een schip gekocht, en er wordt speciale apparatuur voor het omhooghalen van de mangaanknollen ontwikkeld.

Referenties:
  • Jayaraman, K.S., 2002. Deep-sea nuggets prove irresistible to Indian miners. Nature 417, p. 212.


Copyright © NGV 1999-2017
webmaster@geologischevereniging.nl