NGV-Geonieuws 30 artikel 255

NGV-Geonieuws: elektronisch geologisch tijdschrift


1 Oktober 2002, jaargang 4 nr. 18 artikel 255

Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon
Geologisch Instituut, Adam Mickiewicz Universiteit, Poznan (Polen)

Dit artikel is onderdeel van NGV-Geonieuws uitgave 30! Op de huidige pagina is alleen artikel 255 te lezen.

<< Vorig artikel: 254 | Volgend artikel: 256 >>

255 Yucca Mountain toch niet zo veilig voor nucleaire opslag
Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon

Klik hier voor alle artikelen over het Milieu !     Klik hier om dit artikel af te drukken !


OPSLAGTUNNEL IN YUCCA MOUNTAIN

Tot de meest omstreden veiligheidsaspecten van kernenergie behoort de definitieve verwijdering (opberging) van hoog-radioactief materiaal uit het milieu. In de Verenigde Staten wordt al sinds vele jaren onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van veilige opberging onder Yucca Mountain, in een verlaten gebied in de staat Nevada. Dat leek tot nu toe een veilige plaats, maar nu hebben wetenschappers - onder wie Onno Bokhove van de Universiteit van Twente - een scenario bedacht waarin wel degelijk risico zou schuilen.

Het gaat daarbij om de mogelijkheid van een vulkanische uitbarsting. Yucca Mountain ligt in een gebied met een langdurige vulkanische geschiedenis, maar de kans op een eruptie is zeer klein. Dat één zo’n eruptie op een plaats in de omgeving van de mogelijke opbergruimte zal plaatsvinden gedurende de 10.000 jaar dat het hoogactieve afval van de biosfeer geïsoleerd moet blijven, wordt berekend als een kans van 1:1000 tot 1:10.000. Dat betekent een kans die vele malen kleiner is dan dat er, ondanks de deltawerken, in Nederland weer zo’n grote overstroming plaatsvindt als tijdens de Watersnoodramp van februari 1953.

Vulkanen binnen een afstand van zo’n 20 km van de opbergruimte hebben in het verleden slechts kleine hoeveelheden lava uitgestoten. Doordat het magma rijk aan gassen is, kunnen de uitbarstingen echter een explosief karakter hebben. De onderzoekers hebben nu een scenario (een hypothetische opeenvolging van gebeurtenissen) bedacht dat hierdoor gevaar zou kunnen opleveren. Daarvoor zou magma via een nauwe gang (dike) uit de diepte onder Yucca Mountain moeten opstijgen tot in het stelsel van schachten en galerijen voor opberging; daar zou het zich via die schachten en galerijen moeten verspreiden, waarbij het ontsnappende gas voor een snelle expansie van die ruimte zou zorgen. Het magma zou daardoor nog sneller (350-1000 km/uur) de ruimten kunnen binnendringen, en zo het hele stelsel binnen enkele uren vullen. Het vloeibare magma zou daarbij vaten met verglaasd afval kunnen meesleuren; die vaten zouden door de grote hitte beschadigd raken, waardoor veel meer radioactief materiaal 'vrij' zou kunnen komen dan in eerder bedachte scenario’s voor mogelijk werd gehouden. Doordat de magmatische gassen niet kunnen ontsnappen, bouwt zich een steeds hogere druk op in de opbergruimte, wat uiteindelijk kan leiden tot de vorming van een 'tunnel' naar de buitenwereld, bijv. via een oud breuksysteem.

Het scenario betekent volgens de onderzoekers, hoe klein de kans op realisatie ook is, dat een nieuwe veiligheidsevaluatie van deze mogelijke opbergruimte voor hoog-radioactief afval nodig is.

Referenties:
  • Woods, B.P., Sparks, S., Bokhove, O., LeJeune, A.-M., Connor, Ch.B. & Hill, B.E., 2002. Modelling magma-drift interaction at the proposed high-level radioactive waste repository at Yucca Mountain, Nevada, USA. Geophysical Research Letters 29 (13), 10.1029/2002GL014665.

Afbeelding uit: http://library.thinkquest.org/17940/texts/nuclear_waste_storage/


Copyright © NGV 1999-2017
webmaster@geologischevereniging.nl