NGV-Geonieuws 30 artikel 258

NGV-Geonieuws: elektronisch geologisch tijdschrift


1 Oktober 2002, jaargang 4 nr. 18 artikel 258

Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon
Geologisch Instituut, Adam Mickiewicz Universiteit, Poznan (Polen)

Dit artikel is onderdeel van NGV-Geonieuws uitgave 30! Op de huidige pagina is alleen artikel 258 te lezen.

<< Vorig artikel: 257 | Volgend artikel: 259 >>

258 Plotselinge 'muren van water' kunnen beter worden voorspeld
Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon

    Klik hier om dit artikel af te drukken !

Vooral in droge gebieden kunnen er, na een van de schaarse maar vaak heftige regenbuien die daar vallen, grote hoeveelheden water samenkomen in de lager gelegen delen, veelal dalen die afwateren naar een centraal bekken. Vaak is de bodem te uitgedroogd om water te kunnen opnemen. Het water moet daarom over het oppervlak wegstromen. Daarbij kunnen, vrijwel zonder enige waarschuwing vooraf, diepe watermassa’s door de vaak met steile wanden omgeven dalen omlaag suizen. Die watermassa’s komen dan als een hoge muur naar beneden. In rotswoestijnen gebeurt dat in de wadi’s, de (gewoonlijk) droge dalen die door reizigers vanwege de relatief goede begaanbaarheid als route worden gebruikt. Dat is ook de reden waarom in woestijnen meer mensen omkomen door verdrinking dan door uitdroging.

Vanwege de vele mensenlevens die dergelijke plotselinge diepe waterstromen kosten, zoeken meteorologen en hydrologen al lange tijd naar signalen op basis waarvan dit verschijnsel kan worden voorspeld. Dat lijkt nu te zijn gelukt - zij het theoretisch - aan een team van Canadese aardwetenschappers. Zij onderzochten de karakteristieken van een dergelijke waterstroom die in juli 1996 optrad in het Ha! Ha! Rivierbekken; deze waterstroom veroorzaakte de ernstigste overstroming in de geschiedenis van het moderne Canada.

De onderzoekers hebben een model opgesteld waarbij de watervloed kan worden gesimuleerd. Het model berust op zowel atmosferische als hydrologische karakteristieken. Op basis van die karakteristieken zouden, als de betrokken onderzoekers de juiste route weten aan te geven die het water zal nemen (en die route is vast te stellen aan de hand van topografische gegevens), betere voorspellingen kunnen worden gedaan over mogelijk binnen korte tijd optredende stromen, dan tot nu toe mogelijk was.

Referenties:
  • Lin, Ch.A., Wen, L., Beland, M. & Chaumont, D., 2002. A coupled atmospheric-hydrological modeling study of the 1996 Ha! Ha! River basin flash flood in Quebec, Canada. Geophysical Research Letters 29 (2), 10.1029/2001GL013827.


Copyright © NGV 1999-2017
webmaster@geologischevereniging.nl