NGV-Geonieuws 34 artikel 278

NGV-Geonieuws: elektronisch geologisch tijdschrift


1 December 2002, jaargang 4 nr. 22 artikel 278

Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon
Geologisch Instituut, Adam Mickiewicz Universiteit, Poznan (Polen)

Dit artikel is onderdeel van NGV-Geonieuws uitgave 34! Op de huidige pagina is alleen artikel 278 te lezen.

<< Vorig artikel: 277 | Volgend artikel: 279 >>

278 Nieuwe toekomst bepleit voor verlaten goudmijn
Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon

Klik hier voor alle artikelen over Olie, Gas & Mijnbouw !     Klik hier om dit artikel af te drukken !

Wat doe je met een diepe goudmijn die niet langer rendabel is? Die verlaat je, en je stopt met alle activiteiten die geld kosten, zoals het wegpompen van binnendringend grondwater. Dat is precies wat ook Barrick Gold Corporation, de eigenaar van een oude, 2500 m diepe goudmijn bij Homestake in de Amerikaanse staat South Dakota, van plan was. Er zijn echter wetenschappers die wel een betere bestemming weten. Het gaat in dit geval om een groep geologen, microbiologen en natuurkundigen, die zich hebben verenigd om de mijn om te bouwen tot een bijzonder laboratorium, waar zij onderzoek kunnen uitvoeren dat elders nauwelijks of zelfs helemaal niet mogelijk is. Ze hebben daarom op een bijeenkomst van de Amerikaanse National Science Foundation (Washington, 19-21 september) voor hulp bij de opzet van zoín laboratorium bepleit.

De natuurkundigen zijn sterk in de mijn geÔnteresseerd omdat ze daar proeven kunnen doen die niet mogen worden verstoord door kosmische straling. Het gaat daarbij onder meer om onderzoek aan deeltjes zoals protonen en neutrinoís. Het onderzoek naar het uiteenvallen daarvan kan helpen bij het zoeken naar aanwijzingen voor het bestaan van zogeheten supersymmetrie; als die zou bestaan zou het wellicht mogelijk worden om de theorie van de zwaartekracht te koppelen aan andere theorieŽn. De microbiologen zijn minder hoogdravend gestemd: zij willen vooral onderzoek doen naar de microorganismen die op dergelijke diepten in de aardkorst voorkomen. Volgens Tullis Onstott, een microbioloog van Princeton University, kunnen sommige van dergelijke microorganismen onder deze omstandigheden honderdduizenden jaren oud worden; ze voeden zich niet met organisch voedsel, maar met mineralen, en zouden daarmee wellicht een nieuw inzicht kunnen geven in de wijze waarop de eerste organismen op aarde zich voedden. Dat is uiteraard ook voor geologen heel interessant. Die groep wil echter ook onderzoek doen op hert gebied van diep grondwater, en op het gebied van het gedrag van gesteenten bij de ter plaatse heersende sterk verhoogde temperatuur en druk.

Er was al enige tijd een lobby gaande om de mijn voor dit doel te gaan gebruiken. Politici van beide partijen (Democraten en Republikeinen) stonden er ook achter, mogelijk in de veronderstelling goed bij de kiezer over te komen door steun aan een dergelijk project te verlenen. De ontwikkelingen met Irak hebben hun aandacht echter inmiddels getrokken, en weinig politici lijken nu nog geneigd om aandacht aan het project te besteden, laat staan geld. Als dat geld niet tijdig komt, zal de mijn bij gebrek aan onderhoud binnen korte tijd onder water komen te staan.

Referenties:
  • Brumfiel, G., 2002. 'Mile-deep club' of researchers sets sights on disused gold mine. Nature 419, p. 325.


Copyright © NGV 1999-2017
webmaster@geologischevereniging.nl