NGV-Geonieuws 36 artikel 285

NGV-Geonieuws: elektronisch geologisch tijdschrift


1 Januari 2003, jaargang 5 nr. 1 artikel 285

Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon
Geologisch Instituut, Adam Mickiewicz Universiteit, Poznan (Polen)

Dit artikel is onderdeel van NGV-Geonieuws uitgave 36! Op de huidige pagina is alleen artikel 285 te lezen.

<< Vorig artikel: 284 | Volgend artikel: 286 >>

285 Zeolieten met grotere openingen voor de olieraffinage
Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon

Klik hier voor alle artikelen over Olie, Gas & Mijnbouw !     Klik hier om dit artikel af te drukken !

Bij de raffinage van ruwe olie wordt momenteel meer dan 40% van de omzetting gerealiseerd met behulp van katalysatoren die gebaseerd zijn op faujasiet, een mineraal uit de groep van de zeolieten. Dit mineraal vereist een uitvoerige behandeling om zijn werk bij de raffinage goed te kunnen doen, waarbij een probleem is dat de vier doorgangen die het heeft voor oliemoleculen om de katalytisch actieve gebieden te bereiken, niet breder zijn dan 0,74 nanometer. Raffinage zou gemakkelijker en efficiënter verlopen als die doorgangen wat breder waren, zodat ook de zwaardere oliemoleculen er gebruik van zouden kunnen maken.

Er waren tot nu toe twee zeolieten met grotere openingen bekend, maar hun 3-dimensionale structuur verhindert dat van die grotere doorgangen gebruik wordt gemaakt bij de olieraffinage. Een groep Spaanse wetenschappers heeft nu echter een synthetische zeoliet weten te fabriceren (met als voorlopige aanduiding de codenaam ITQ-21) die een 3-D poriënnetwerk heeft met holtes van 1,18 nanometer. Deze zeoliet blijkt volgens verwachting een hoge katalytische effectiviteit te hebben: beter tot veel beter dan die van de thans commercieel beschikbare zeolieten. Bij de raffinage van ruwe olie wordt met ITQ-21 een hogere propyleenopbrengst verkregen (en een hogere propyleenconcentratie in de gasopbrengst), terwijl in de benzinefractie het gehalte aan olefinen lager is en het octaangehalte hoger.

Het blijkt bij proeven dat ITQ-21 stabiel blijft bij stoomvorming, en dat de werkzame oppervlakte van 300 m2 per gram na calcinatie bij 720 °C in 100% stoom voor vijf uur vrijwel geheel intact blijft. Dit betekent dat deze kunstmatige zeoliet in de toekomst een belangrijke rol kan spelen bij het kraken en raffineren van ruwe olie.

Referenties:
  • Corma, A., Díaz-Cabañas, Martínez-triguero, J., Rey, F. & Rius, J., 2002. A large-cavity zeolite with wide pore windows and potential as an oil refining catalyst. Nature 418, p. 514-517.


Copyright © NGV 1999-2017
webmaster@geologischevereniging.nl