NGV-Geonieuws 37 artikel 293

NGV-Geonieuws: elektronisch geologisch tijdschrift


15 Januari 2003, jaargang 5 nr. 2 artikel 293

Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon
Geologisch Instituut, Adam Mickiewicz Universiteit, Poznan (Polen)

Dit artikel is onderdeel van NGV-Geonieuws uitgave 37! Op de huidige pagina is alleen artikel 293 te lezen.

<< Vorig artikel: 292 | Volgend artikel: 294 >>

293 'Archaeoraptor' ontleed
Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon

Klik hier voor alle artikelen over Paleontologie, Fossielen & Uitstervingen !     Klik hier om dit artikel af te drukken !

In 1999 werd in National Geographic met veel fanfare een artikel gepubliceerd over een fossiel dat als de grote 'missing link' tussen de vleesetende dinosauriërs en de vogels moest worden beschouwd en dat Archaeoraptor werd gedoopt. Het fossiel, dat zoals zoveel; andere bijzonder vondsten van dinosauriërs en vroege vogels afkomstig was uit China, bleek bij kritische beoordeling door paleontologen een vervalsing: het ging om een vogel met daar op kunstige wijze aan vastgeplakt de staart van een dromaeosaurus. Die staart kon al spoedig als zodanig worden gedetermineerd, maar van het vogelgedeelte duurde dat langer, ook al omdat men er niet zeker van was dat de diverse botten van dat gedeelte van het bedrieglijk echt lijkende exemplaar wel tot hetzelfde dier of zelfs maar tot dezelfde soort - behoorden. Röntgenonderzoek wees namelijk uit dat de falsificatie bestond uit bijeengeplakt materiaal, waarvan niet op voorhand kon worden uitgesloten dat het ging om bij elkaar horende skeletdelen: een samenraapsel van 2-5 dieren, behorend tot twee (of mogelijk zelfs meer) soorten werd op basis van dat onderzoek niet uitgesloten geacht.

Onderzoek heeft nu uitgewezen dat het vogelgedeelte van 'Archaeoraptor' toch bestaat uit botten die aan een enkele vogel hebben toebehoord. Het gaat bij de nogal warrige verzameling botjes zelfs om een bijna compleet skelet. Ook de soort is nu gedetermineerd: Yanornis martini, een vroege, visetende vogel. Dat kon mede gebeuren doordat van deze soort een goed geconserveerd holotype bestaat.

Referenties:
  • Zhou, Z., Clarke, J.A. & Zhang, F., 2002. Archaeoraptor’s better half. Nature 420, p. 285.


Copyright © NGV 1999-2017
webmaster@geologischevereniging.nl