NGV-Geonieuws 3 artikel 37

NGV-Geonieuws: elektronisch geologisch tijdschrift


1 Juni 1999, jaargang 1 nr. 3 artikel 37

Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon
Geologisch Instituut, Adam Mickiewicz Universiteit, Poznan (Polen)

Dit artikel is onderdeel van NGV-Geonieuws uitgave 3! Op de huidige pagina is alleen artikel 37 te lezen.

<< Vorig artikel: 36 | Volgend artikel: 38 >>

37 Utrecht benoemt twee bijzonder hoogleraren
Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon

    Klik hier om dit artikel af te drukken !

Utrecht moest, na de van overheidswege opgelegde concentratie in de aardwetenschappen, samen met de Vrije Universiteit het universitair onderwijs en onderzoek in Nederland voor zijn rekening gaan nemen. Het heeft lang geduurd voordat alle strubbelingen rondom de concentratie waren weggeŽbt, en in de tussentijd waren zelfs diverse belangrijke hoogleraarsposten (bijv. in de sedimentologie) vaak langer of korter onbemand. Die 'kwakkelperiode' lijkt nu zo langzamerhand achter de rug, zeker nu Utrecht er veel aan doet om een zo breed mogelijk scala aan aardwetenschappelijke onderwerpen binnen de eigen gelederen onder te brengen. Dat blijkt ook uit de recente benoeming van twee nieuwe bijzonder hoogleraren. Per 1 februari j.l. is Dr. R.L.M. Vissers door het Utrechts Universiteitsfonds benoemd tot bijzonder hoogleraar 'Geologie'. Vissers was sinds 1997 directeur van het Wichmann Onderwijsinstituut van de faculteit Aardwetenschappen. Eveneens per 1 februari j.l. is Dr. C.G. Langereis door het Utrechts Universiteitsfonds tot bijzonder hoogleraar benoemd, met als leerstoel 'Paleomagnetisme'. Langereis is afkomstig van de Universiteit Utrecht zelf, waar hij in 1984 promoveerde op het proefschrift 'Late Miocene magnetostratigraphy in the Mediterranean'. Hij is senior-docent-onderzoeker en hoofd van het Paleomagnetisch Laboratorium Fort Hoofddijk van de Universiteit Utrecht.

Referenties:
  • Persbericht van de Universiteit Utrecht, 1-2-1999.


Copyright © NGV 1999-2017
webmaster@geologischevereniging.nl