NGV-Geonieuws 57 artikel 392

NGV-Geonieuws: elektronisch geologisch tijdschrift


15 November 2003, jaargang 5 nr. 22 artikel 392

Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon
Geologisch Instituut, Adam Mickiewicz Universiteit, Poznan (Polen)

Dit artikel is onderdeel van NGV-Geonieuws uitgave 57! Op de huidige pagina is alleen artikel 392 te lezen.

<< Vorig artikel: 391 | Volgend artikel: 393 >>

392 Meteoor indirect dodelijk
Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon

Klik hier voor alle artikelen over Astronomie !     Klik hier om dit artikel af te drukken !

Hemellichamen die door de aarde ingevangen worden leiden niet altijd tot een massauitsterving: het merendeel van het ingevangen materiaal bestaat uit kleine stofdeeltjes die in de dampkring verbranden, en dan als een kortstondige 'vallende ster' zichtbaar kunnen zijn. Slechts zelden zijn de ingevangen brokstukken zo groot dat een restant de aarde bereikt; dat zijn de meteorieten. Die zijn dan overigens wel eerder (indien het donker was) waarneembaar geweest als - vaak mooie - vallende sterren.

Een meteoriet zou natuurlijk iemand op aarde kunnen treffen en dodelijk verwonden. Voor zover bekend is dat echter nog nooit het geval geweest. Maar nu heeft een 'vallende ster' dan toch een dodelijk slachtoffer geŽist, zij het indirect.


METEOOR

Op 27 september zagen talrijke mensen in het oosten van India - met name in de staat Orissa - omstreeks half zeven in de avond een reusachtige vuurbal in de lucht. Die was zo sterk dat het leek of het gebied in een enorm groenblauw licht werd gezet. Dat duurde een aantal seconden, waarbij een krakerig geluid werd waargenomen met de kracht van donderslagen. Dat vertelden ooggetuigen aan een geoloog (B.K. Mohanty) van de Geologische Dienst van India, die poolshoogte ging nemen. Volgens hem en andere deskundigen wijzen alle verschijnselen op een meteoriet; die hypothese wordt bevestigd door de vondst van twee meteorieten op de plaats waar de vuurbal volgens berekeningen terecht zou moeten zijn gekomen.

Het schouwspel van de vuurbal was zo hevig dat diverse toeschouwers flauwvielen. Een man van 55 jaar, ook overmand door wat hij zag, moest worden meegenomen naar het ziekenhuis. Daar overleed hij twee dagen later. Inwoners van een dorpje in Orissa meldden dat fragmenten van de uiteenvallende meteoriet een huis troffen, waarbij drie van de bewoners gewond werden. De hete brokstukken zouden bovendien brand op het dak hebben veroorzaakt. Deze claim kan echter ook een poging zijn om bestaande schade op de een of andere wijze vergoed te krijgen. Volgens Ralph Harvey, een geoloog van de Case western reserve University in Cleveland, is het echter onwaarschijnlijk dat de op het dak gevallen fragmenten nog heet genoeg waren om een brand te veroorzaken.

Referenties:
  • Anonymus, 2003. Meteor raises a stir in India. In: Holden, C. (ed.): Random samples. Science 302, p. 224.


Copyright © NGV 1999-2017
webmaster@geologischevereniging.nl