NGV-Geonieuws 63 artikel 423

NGV-Geonieuws: elektronisch geologisch tijdschrift


15 Februari 2004, jaargang 6 nr. 4 artikel 423

Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon
Geologisch Instituut, Adam Mickiewicz Universiteit, Poznan (Polen)

Dit artikel is onderdeel van NGV-Geonieuws uitgave 63! Op de huidige pagina is alleen artikel 423 te lezen.

<< Vorig artikel: 422 | Volgend artikel: 424 >>

423 Boek schokt aardwetenschappers
Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon

    Klik hier om dit artikel af te drukken !

Een groot aantal grote en gerespecteerde organisaties met veel leden, waaronder de Geological Society of America, de American Geophysical Union en het American Institute of Biological Sciences, is in het geweer gekomen tegen de verkoop - in de winkel van het bezoekerscentrum van de Grand Canyon - van een boek dat de visie van de Creationisten onderschrijft. De Creationisten geloven niet in de geologische ontwikkeling van de aarde, noch in de evolutie van het leven; ze hangen strikt de bijbel aan.

Het boek is samengesteld door Tom Vail, een gids (zonder wetenschappelijke opleiding), die al vele jaren bezoekers door de Grand Canyon leidt. Dat heeft hij steeds op 'normale' wijze gedaan, totdat hij plotseling bekeerd werd tot een orthodox Christen met een uiterst conservatieve kijk op het leven. Hij biedt nu 'op Christus georiënteerde tochten door de canyon' aan. In het boek dat hij heeft samengesteld - en waaraan 23 creationisten hebben bijgedragen - wordt onder meer verhaald hoe de ruim anderhalve kilometer hoge rotswanden van de canyon de zes dagen van de schepping weerspiegelen, 6000 jaar geleden (volgens geologen zijn de oudste gesteenten daar 1,8 miljard jaar oud en begon de Colorado-rivier zich 4-6 miljoen jaar geleden in te snijden, toen het Colorado-plateau werd opgeheven). Ook wordt de zondvloed gepresenteerd als het mechanisme dat de vorming van de canyon heeft teweeggebracht.

Een dergelijke visie - hoe onwetenschappelijk ook - mag natuurlijk worden uitgedragen. De Grand Canyon is echter een Nationaal Park, waarvan het toezicht berust bij de National Park Service (NPS), die valt onder het Amerikaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken, en die onder meer tot taak heeft om de bezoekers wetenschappelijk verantwoorde voorlichting te geven. Daartoe worden onder meer in de boekwinkels die in de bezoekerscentra van de diverse parken aanwezig zijn, tal van wetenschappelijke en populair-wetenschappelijke boeken verkocht. Het boek van Vail - dat overigens prachtige foto’s bevat - past daar volgens de protesterende organisaties echter niet bij, omdat het de toets van wetenschappelijke kritiek niet kan doorstaan. Wilfred Elders, die als geoloog werkt bij de Universiteit van California, was de eerste die over het boek klaagde; hij noemde het een verzameling 'absurditeiten' en wetenschappelijk 'een buitengewone miskleun'. De protestbrief die aan de NPS is verzonden door de zeven protesterende organisaties stelt dat “het boek niet gaat over geologie, maar veeleer een enge religieuze visie naar voren brengt”.

De kritiek is door de NPS maar ten dele ter harte genomen. Het is in de boekwinkel van het bezoekerscentrum van de Grand Canyon weggehaald bij de sectie wetenschappelijke boeken, maar het is nog wel te koop. Vail is daarover - uiteraard - ontstemd: 'Wie moet bepalen welk materiaal al dan niet in de boekwinkel aanwezig moet zijn?' is zijn rhetorische vraag. Een vraag die nog de nodige hoofdbrekens zal opleveren voor de desbetreffende autoriteiten, want de creationisten hebben in Amerika - zelfs op sommige universiteiten - nog heel wat in de melk te brokkelen, ook al is hun invloed inmiddels aan het teruglopen.

Referenties:
  • Dalton, R., 2004. National park’s sale of creationist book draws geologists’ ire. Nature 427, p. 186.
  • Holden, C. (ed.), 2004. Keeping God out of the canyon. Science 303, p. 308.


Copyright © NGV 1999-2017
webmaster@geologischevereniging.nl