NGV-Geonieuws 4 artikel 43

NGV-Geonieuws: elektronisch geologisch tijdschrift


1 Augustus 1999, jaargang 1 nr. 4 artikel 43

Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon
Geologisch Instituut, Adam Mickiewicz Universiteit, Poznan (Polen)

Dit artikel is onderdeel van NGV-Geonieuws uitgave 4! Op de huidige pagina is alleen artikel 43 te lezen.

<< Vorig artikel: 42 | Volgend artikel: 44 >>

43 Pyrietmijn van Aznalcóllar weer open
Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon

Klik hier voor alle artikelen over het Milieu ! Klik hier voor alle artikelen over Mineralen ! Klik hier voor alle artikelen over Olie, Gas & Mijnbouw !     Klik hier om dit artikel af te drukken !

Vorig jaar ontstond er plotseling een breuk in de wand rondom een stuwmeer waarin afvalwater werd opgeslagen van de pyrietmijn bij Aznalcóllar (Zuid-Spanje). Miljoenen tonnen sterk vervuild slib werden toen met een vloedgolf meegesleurd, waarbij ook het natuurpark Dońana sterk werd vervuild. Vooral trekvogels werden getroffen door vergiftiging met zware metalen. Het werk in de mijn werd vervolgens - noodgedwongen - stilgelegd; niet zozeer vanwege de protesten die tegen de kennelijk onzorgvuldige bedrijfsvoering in het kwetsbare gebied werden geuit, als wel omdat reparatiewerkzaamheden aan het stuwmeer moesten worden uitgevoerd. Die activiteiten hebben een aantal maanden in beslag genomen, maar op 8 april zijn de werkzaamheden van de mijn zelf weer hervat.


PYRIET

Zowel van wetenschappelijke zijde als van de kant van natuurbeschermers is tegen de nieuwe ingebruikname fel geprotesteerd, omdat het idee bestaat dat de situatie rond de mijnen de toets der kritiek nog steeds niet kan weerstaan. Dat betreft zowel de veiligheid als de milieu-aspecten. Bij dat laatste telt zeer zwaar dat het stuwmeer per definitie een bedreiging blijft vormen voor het stroomafwaarts gelegen park van Dońana, dat geldt als een van de belangrijkste pleisterplaatsen van Europese trekvogels. Ook de Nederlandse Vogelbescherming heeft de hervatting van de mijnbouw als 'ontzettend onverstandig' gekenschetst, omdat een vergelijkbare ramp als die van 1998 opnieuw zou kunnen plaatsvinden. Bovendien zouden de internationale conventies ter bescherming van natuurgebieden slecht worden nageleefd in Spanje. Volgens de Vogelbescherming zouden de gebeurtenissen van vorig jaar al heel goed een nadelige invloed kunnen hebben uitgeoefend op de stand van de trekvogels in Nederland dit jaar. Mede daarom heeft de Vogelbescherming samen met de Britse zustervereniging een informatiecampagne over de pyrietmijn bij Aznalcóllar gefinancierd.

Referenties:
  • Krantenbericht: Omstreden pyrietmijn weer open. NRC Handelsblad 8 april 1999.


Copyright © NGV 1999-2017
webmaster@geologischevereniging.nl