NGV-Geonieuws 68 artikel 449

NGV-Geonieuws: elektronisch geologisch tijdschrift


1 Mei 2004, jaargang 6 nr. 9 artikel 449

Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon
Geologisch Instituut, Adam Mickiewicz Universiteit, Poznan (Polen)

Dit artikel is onderdeel van NGV-Geonieuws uitgave 68! Op de huidige pagina is alleen artikel 449 te lezen.

<< Vorig artikel: 448 | Volgend artikel: 450 >>

449 Reusachtige dino gevonden in Spanje
Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon

Klik hier voor alle artikelen over (Dino)sauriers ! Klik hier voor alle artikelen over Paleontologie, Fossielen & Uitstervingen !     Klik hier om dit artikel af te drukken !

In de Spaanse provincie Teruel, op de locatie Barrihonda nabij het dorp Riodeva, zijn de botten gevonden van een reusachtige dinosauriër. Dit gebied is bekend vanwege de talrijke dinosauriërresten die er recent op 17 locaties zijn aangetroffen. Bij het nu gevonden exemplaar gaat het waarschijnlijk om een nieuwe soort, die nog moet worden beschreven. Nog niet alle botten zijn volledig uitgeprepareerd, maar duidelijk is inmiddels dat het een plantenetende soort moet zijn geweest, hoewel het dier ook enorme klauwen (van 30-35 cm) had.


BLOOTLEGGING VAN ENKELE REUSACHTIGE BOTTEN

Met zijn kolossale afmetingen is het de grootste sauriër die tot nu toe uit Europa bekend is. Een blootgelegd opperarmbeen is 1,78 m lang, en op grond van de nu beschikbare materialen schatten wetenschappers dat het dier zo’n 35 m lang moet zijn geweest en zo’n 50.000 kg zwaar; dat is hetzelfde gewicht dat wordt geschat voor de grootste dino (Argentinosaurus) die ooit werd gevonden (uiteraard in Argentinië); het opperarmbeen van het gevonden exemplaar van Argentinosaurus is 1,81 m lang.

Het nu aangetroffen dier leefde waarschijnlijk 130-110 miljoen jaar geleden. De precieze ouderdom is nog niet duidelijk: het komt uit continentale, roodgekleurde zandstenen ('redbeds') die over Laat-Jurassische mariene gesteenten liggen. Daarom wordt er vooralsnog een allerjongste Laat-Jura (Tithonien-Berriasien) tot Vroeg-Krijt (Barremien) ouderdom aan gegeven. Het moedergesteente van de reuzendino is waarschijnlijk dezelfde formatie als waarin eerder stegosauriërs (Dacentrurus) en een andere sauropode (Losillasaurus) werden aangetroffen. Ook deze soorten hadden zeer grote afmetingen

Het ontdekte skelet is grotendeels compleet, al werd het in veel fragmenten gevonden. Mede daardoor is aan de opgraving al meer dan anderhalf jaar werk besteed. Doordat weinig botten ontbreken, is het dier niet alleen vanwege zijn enorme grootte interessant, maar levert het ook wetenschappelijk veel informatie op.

Referenties:
  • Anonymus, 2004. Aparece en Riodeva (Teruel) el húmero más grande de los dinosaurios europeos. Website Paleontología Hispana (www.paleontologia-=hispana.com), geraadpleegd 10 April 2004.
  • Holden, C. (ed.), 2004. Big Spanish dino. Science 303, p. 1972.
  • Ruiz-Ormeñaca, 2004. Giant Spanish sauropod. Website Cleveland Museum of Natural History (www.cmnh.org/dinioarch/2004Mar/msg00098.html), geraadpleegd 10 april 2004.

Foto welwillend ter beschikking gesteld door Luis Alcala, Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel - Dinópolis (Spanje).


Copyright © NGV 1999-2017
webmaster@geologischevereniging.nl