NGV-Geonieuws 80 artikel 502

NGV-Geonieuws: elektronisch geologisch tijdschrift


1 November 2004, jaargang 6 nr. 21 artikel 502

Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon
Geologisch Instituut, Adam Mickiewicz Universiteit, Poznan (Polen)

Dit artikel is onderdeel van NGV-Geonieuws uitgave 80! Op de huidige pagina is alleen artikel 502 te lezen.

<< Vorig artikel: 501 | Volgend artikel: 503 >>

502 Voorraden gashydraten blijken veel geringer dan eerder aangenomen
Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon

Klik hier voor alle artikelen over Olie, Gas & Mijnbouw !     Klik hier om dit artikel af te drukken !

De olie- en gasvoorraden in de wereld blijken, volgens nieuwe berekeningsmethodes van de grote oliemaatschappijen, aanzienlijk kleiner dan eerder werd aangegeven. Dat zou kunnen betekenen, vooral ook omdat in de laatste jaren minder olie en gas werd ontdekt dan er werd verbruikt, dat een tekort aan deze fossiele brandstoffen wellicht veel eerder zal optreden dan waarmee tot nu toe rekening werd gehouden. Vaak wordt ervan uitgegaan dat gashydraten de rol van belangrijkste energiedrager kunnen overnemen wanneer aardolie (vrijwel) uitgeput raakt. Ook dat lijkt nu echter minder aannemelijk te worden.


Robotarm grijpt gashydraat van zeebodem

Gashydraten - ijsachtige verbindingen tussen methaan en kristalwater - vallen al bij geringe verstoring uiteen in hun samenstellende bestanddelen. Dat levert grote risicoís op, omdat methaangas zeer brandbaar is. Dat is een van de redenen waarom tot nu toe grootschalige winning van gashydraten niet op gang is gekomen. Er wordt echter grootschalig onderzoek gedaan om na te gaan hoe gashydraat - dat vooral voorkomt in de zeebodem en in permafrostgebieden - veilig kan worden geŽxploiteerd.

De reden voor dit kostbare en tijdrovende onderzoek is dat de potentie van gashydraten enorm is. Na hun ontdekking zijn zeer optimistische uitspraken gedaan over hun mogelijke rol als energiedrager. In de zeventiger jaren en het begin van de tachtiger jaren werd de wereldwijde voorraad geschat op 1017-1018 m3. Tien jaar later was die schatting echter al met een factor 10-100 gedaald (orde van 1016 m3) en de laatste jaren werd algemeen een schatting van 2,1 x 1016 m3 aangehouden). Nu blijkt dat ook die schatting te optimistisch was, en dat een voorraad in de orde van 1015 m3 reŽler lijkt. Gashydraten lijken daardoor nu niet alleen niet langer de belangrijke rol te spelen in de koolstofcyclus die er tot nu toe aan werd toegekend, maar ook wordt het steeds onwaarschijnlijker dat ze dť grote nieuwe energiebron zullen worden, al zullen zeker enkele grote 'velden' in de toekomst worden ontdekt.

Of het ooit tot grootschalige exploitatie zal komen, is onzeker. De risicoís zijn groot: bij een verstoring (bijv. een aardbeving, een ontploffende gasleiding of een omvallend exploitatieplatform) kan een hoeveelheid gashydraat spontaan - en explosief - tot ontbinding overgaan. Daarbij ontstaat uiteraard een nieuwe verstoring en zo kan - via een soort kettingreactie - een enorme ramp plaatsvinden. Er zijn bijv. aanwijzingen dat de ramp die in het begin van de vorige eeuw plaatsvond in SiberiŽ - waarbij bomen in honderden vierkante kilometers als lucifershoutjes afbraken - en die wel wordt toegeschreven aan de inslag van een hemellichaam, in werkelijkheid het gevolg was van zoín kettingreactie van ontbindend gashydraat in de Siberische permafrostbodem.

Referenties:
  • Milkov, A.V., 2004. Global estimates of hydrate-bound gas in marine sediments: how much is really out there? Earth-Science Reviews 66, p. 183-197.

Foto welwillend ter beschikking gesteld door Alexei Milkov, BP America, Exploration and Production Technology Group, 501 Westlake Park Boulevard, Houston (Verenigde Staten van Amerika).


Copyright © NGV 1999-2017
webmaster@geologischevereniging.nl