NGV-Geonieuws 6 artikel 65

NGV-Geonieuws: elektronisch geologisch tijdschrift


1 December 1999, jaargang 1 nr. 6 artikel 65

Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon
Geologisch Instituut, Adam Mickiewicz Universiteit, Poznan (Polen)

Dit artikel is onderdeel van NGV-Geonieuws uitgave 6! Op de huidige pagina is alleen artikel 65 te lezen.

<< Vorig artikel: 64 | Volgend artikel: 66 >>

65 Seismische gegevens direct 'vertaald' in gesteente-karakteristieken
Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon

Klik hier voor alle artikelen over Geofysica !     Klik hier om dit artikel af te drukken !

Welke gesteenten in de ondergrond voorkomen, en wat hun eigenschappen zijn, is uiteraard van groot belang voor de exploratie van delfstoffen. Via boringen kan men over die eigenschappen veel te weten komen, en met geofysische 'logs' vanuit die boorgaten nog meer. Maar boringen zijn duur en in geologisch complexe gebieden moeten zeer veel boringen worden gezet om een betrouwbaar beeld van de ondergrond te verkrijgen.

Daarom zijn seismische methoden ontwikkeld, waarmee - via de reflectie en refractie van kunstmatig opgewekte schokgolven - een beeld van de ondergrond kan worden verkregen zonder dat boringen nodig zijn. Met uitsluitend seismiek krijgt men echter weinig of geen relevante informatie over de in de diepte aanwezige gesteenten zelf, en nog minder van hun karakteristieken (bijv. hun porositeit, die van groot belang is bij olie- en gaswinning).

Geologisch kent men duidelijke verbanden tussen geofysische metingen vanuit boorgaten en de gesteentekarakteristieken. Ook zijn er tal van verbanden bekend tussen dergelijke metingen en de daarmee corresponderende seismische gegevens. Het lijkt dus voor de hand te liggen dat er ook een directe relatie is tussen seismische gegevens en gesteentekarakteristieken. Dat verband was echter tot voor kort niet erg duidelijk. Roger Young, een geoloog van GeoScope Exploration, presenteerde echter medio september op de 49e bijeenkomst van de Gulf Coast Association of Geological Societies in Lafayette (Louisiana) - een groep die sterk op de olie- en gasindustrie is gericht - een techniek met behulp waarvan conventionele seismische gegevens worden 'vertaald'. Die 'vertaling' levert gegevens over uiteenlopende gesteentekarakteristieken zoals de samenstelling, de porositeit en de eventuele aanwezigheid van koolwaterstoffen.

De techniek werd weliswaar in ruwere vorm al eerder toegepast, maar is nu zodanig verfijnd dat er zeer betrouwbare interpretaties mogelijk zijn. De praktijk heeft dat uitgewezen. Een bijkomend voordeel is dat de recente ontwikkeling van een veel verfijnder techniek ook de mogelijkheid biedt om steeds meer gesteentetypen op basis van de seismische gegevens te onderscheiden.

Referenties:
  • Young, R.A., 1999. A technology to extract lithology, porosity and hydrocarbon content from conventional seismic data. In: W.C. Terrell & L. Czerniakowski (red.): Transactions forty-ninth annual convention of the Gulf Coast Association of Geological Societies (Lafayette, 1999), p. 62-73.


Copyright NGV 1999-2017
webmaster@geologischevereniging.nl