NGV-Geonieuws 117 artikel 681

NGV-Geonieuws: elektronisch geologisch tijdschrift


15 Mei 2006, jaargang 8 nr. 10 artikel 681

Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon
Geologisch Instituut, Adam Mickiewicz Universiteit, Poznan (Polen)

Dit artikel is onderdeel van NGV-Geonieuws uitgave 117! Op de huidige pagina is alleen artikel 681 te lezen.

<< Vorig artikel: 680 | Volgend artikel: 682 >>

681 Een mammoetgebeurtenis in Wenen
Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon

Klik hier voor alle artikelen over Olie, Gas & Mijnbouw !     Klik hier om dit artikel af te drukken !

Van 2 tot 7 april dit jaar vond in Wenen een bijeenkomst plaats die officieel bestond uit de Algemene Vergadering van de European Geosciences Union (EGU). De vergadering vormde echter in praktijk slechts een vrijwel verwaarloosbaar onderdeel van de bijeenkomst. Het ging in feite om een congres. En net zoals dat in de Verenigde Staten van Amerika al jaren het geval is bij de congressen van bijv. de Geological Society of America, de Association of American Petroleum Geologists en de American Geophysical Union, ging het in Wenen om een mammoetgebeurtenis. Er waren zo'n 8000 deelnemers, en er werden zo'n 11.000 presentaties gehouden! Een en ander ging uiteraard wel ten koste van de (gemiddelde) kwaliteit, en door de talloze parallelsessies bleek het natuurlijk iedere dag weer onmogelijk om alle lezingen bij te wonen waarin je was geÔnteresseerd.


Het Austria Center Vienna, waar het
congres werd gehouden


Het centrum van Wenen is een bezoek meer dan waard


Het ging overigens niet alleen om lezingen: onderdeel van de 11.000 presentaties vormden de posters, die elke dag wisselden, en waarvoor diverse zalen van kolossale afmetingen beschikbaar waren. Alleen al het lopen langs al die posters is een uitputtende aangelegenheid. Hoe vind je trouwens de lezing of de poster die je interesseert? Daarvoor kregen de deelnemers een boek van maar liefst 722 bladzijden, met daarin, aan het begin, wat algemene informatie en vervolgens, per sessie, een overzicht van de te presenteren lezingen of posters. Met alleen maar titels en auteurs, dus geen abstracts. Alleen al het elke dag daardoorheen werken om, voor de volgende dag, je eigen programma samen te stellen, bleek een hels karwei. Een bijgeleverde CD-ROM bracht, door een uiterst onhandige opzet, geen soelaas.

In dit verband kan alleen maar worden herhaald dat dergelijke mammoetbijeenkomsten veel minder effectief zijn dan kleinere congressen, ook al doordat de vermoeidheid veel sneller toeslaat, en doordat er geen enkele flexibiliteit in de organisatie bestaat. Voor wie het allemaal teveel werd, bestond er gelukkig altijd nog de mogelijkheid om een paar uurtjes te 'spijbelen' en een bezoekje te brengen aan het prachtige centrum van Wenen (het congresgebouw, in 'goed' Duits' 'Austria Center Vienna' genoemd, lag ten noorden van de Donau, ver van het centrum, maar er was een goede verbinding met de - deels - ondergrondse). Zo'n 'spijbeluurtje' maakte veel goed, want het centrum van Wenen staat niet alleen vol met de prachtigste gebouwen, maar is ook heel gezellig.


Het congresboek, met (bijna) alleen
maar titels van de 11.000 bijdragen


Europa, werkterrein van de EGU


Van het congres zelf is nauwelijks te zeggen waar het over ging: het ging over alles: van geoarcheologie tot de voorspelling van vulkanische uitbarstingen, van zeestromen tot stratosferische windpatronen, en van natuurrampen tot het onderzoek van subglaciale meren. Wel was opvallend dat waarschijnlijk aanzienlijk meer dan de helft van de presentaties ging over modelleren, en dat het overige deel voor een belangrijk deel bestond uit de uitkomsten van metingen met de meest diverse geavanceerde apparatuur. De 'ouderwetse' geologie, met veldwaarnemingen en alles wat daar bij hoort begint duidelijk steeds verder het onderspit te delven. Zo'n zelfde ontwikkeling heeft ook zo'n veertig jaar geleden plaatsgevonden, en duurde totdat onder meer de oliemaatschappijen begonnen te merken dat geologen en geofysici met weinig veldervaring toch wel erg vaak essentiŽle kennis misten, en daarom fouten maakten. We kunnen alleen maar hopen dat ook nu de 'echte' geologie slechts tijdelijk op de achtergrond is geraakt.

Om een beeld te geven van wat er zoal werd gepresenteerd, heb ik vier min of meer willekeurige posterbijdragen uitgezocht. De inhoud daarvan wordt in de volgende bijdragen van deze aflevering van Geonieuws beschreven.

Referenties:
  • Anonymus, 2006. European Geosciences Union - General Assembly (Vienna, 02-097 April 2006), 722 pp.
  • Van Loon, A.J., 2001. A case of present-day geological gigantism. Earth-Science Reviews 55, p. 181-189.


Copyright © NGV 1999-2017
webmaster@geologischevereniging.nl