NGV-Geonieuws 129 artikel 742

NGV-Geonieuws: elektronisch geologisch tijdschrift


15 November 2006, jaargang 8 nr. 22 artikel 742

Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon
Geologisch Instituut, Adam Mickiewicz Universiteit, Poznan (Polen)

Dit artikel is onderdeel van NGV-Geonieuws uitgave 129! Op de huidige pagina is alleen artikel 742 te lezen.

<< Vorig artikel: 741 | Volgend artikel: 743 >>

742 Grote overstroming op Java door gasboring
Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon

Klik hier voor alle artikelen over Archeologie ! Klik hier voor alle artikelen over het Milieu ! Klik hier voor alle artikelen over Olie, Gas & Mijnbouw ! Klik hier voor alle artikelen over Vulkanologie !     Klik hier om dit artikel af te drukken !

Een exploratieboring bij Sidoarjo (Java) heeft eind mei een ramp veroorzaakt waarvan de gevolgen nog steeds niet goed zijn te overzien. De boring resulteerde namelijk in een spuiter, niet van gas, maar van heet water, giftige (vooral zwavelhoudende) gassen en modder. Een spuiter, die - zoals deze - omstreeks 50.000 m3 modder per dag omhoog brengt, is uniek: geen enkele deskundige kan zich een voorval van vergelijkbare omvang herinneren. Inmiddels is een gebied van ruim 240 hectare, met fabrieken, huizen, rijstvelden en een grote weg, door de blubbermassa overstroomd en hebben een kleine 100.000 personen hun huis moeten verlaten. De achterblijvers kampen met grote ademhalingsproblemen.


Een bewoner van Sidoarjo probeert in de blubber eigendommen terug te vinden

Het is overigens slechts één van de talrijke problemen die in de laatste jaren in Indonesië zijn opgetreden als ongewenst gevolg van de activiteiten van maatschappijen die naar energiebronnen en andere delfstoffen zoeken. De exploratieboring die de ramp veroorzaakte, Banjar Panji-1, werd uitgevoerd door de maatschappij Lapindo Branhas, een onderdeel van PT Energi Mega Persada, een maatschappij die zelf weer voor een deel toebehoort aan de Bakrie Group, waarin de familie van de Indonesische Minister van Sociale Zaken, Aburizal Bakrie, het voor het zeggen heeft. Dit maakt het drama extra wrang, temeer daar de energie- en mijnbouwmaatschappijen al herhaaldelijk op de vingers zijn getikt voor het lukraak overtreden van regels.


De bewoners werden met wat schamel huisraad geëvacueerd


Plaatselijk kunnen auto's nog over een ondergelopen weg rijden


De spuiter begon op 29 mei, toen de boring - op zoek naar gas - een diepte had bereikt van 2800 m. Een boorstang kwam toen vast te zitten, en toen de boorploeg probeerde die weer los te krijgen ontstond plotseling een geyser die een hoogte van 150 m bereikte. Het hete water dat naar boven komt is afkomstig uit een kalksteenpakket, maar onderweg omhoog neemt het water klei mee uit een kleipakket dat zich tussen 1300 en 500 m diepte bevindt.


Een ringdijk om de boorlocatie moet Sidoarjo tegen
voortgaande overstroming beschermen

Om een eind aan de rampzalige situatie te maken, is men eind augustus begonnen met pogingen om een plug in het gat aan te brengen. Dat kon niet eerder, omdat eerst een damwand om de boring moest worden aangelegd (op ca. 500 m van de bron) om verder uitstromen van modder te voorkomen. Het aanbrengen van een plug moet gebeuren door twee andere boringen te maken, via welke men afsluitmateriaal op 1500-1800 m diepte in het oorspronkelijke boorgat wil aanbrengen. Tot nog toe is men er echter niet in geslaagd om het door de boring vrijgekomen natuurgeweld te temmen.


Met man en macht wordt gewerkt aan het verwijderen van de moddermassa's.

De hoeveelheid uitstromende modder wordt een steeds groter probleem. Er zijn voorstellen van de lokale autoriteiten om die modder via een te graven geul af te voeren naar een rivier, maar dat zou kunnen leiden tot een nog grotere catastrofe voor de visstand, en ook voor het toerisme.

Referenties:
  • Anonymus, 2006. Thousands displaced by noxious mud in Java. http://news.indahnesia.com/item/200607071/thousands_displaced_by_noxious_mud.


Copyright © NGV 1999-2017
webmaster@geologischevereniging.nl