NGV-Geonieuws 132 artikel 762

NGV-Geonieuws: elektronisch geologisch tijdschrift


14 Januari 2007, jaargang 9 nr. 1 artikel 762

Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon
Geologisch Instituut, Adam Mickiewicz Universiteit, Poznan (Polen)

Dit artikel is onderdeel van NGV-Geonieuws uitgave 132! Op de huidige pagina is alleen artikel 762 te lezen.

<< Vorig artikel: 761 | Volgend artikel: 763 >>

762 Echte 'eeuwige eieren' gevonden in China
Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon

Klik hier voor alle artikelen over Paleontologie, Fossielen & Uitstervingen !     Klik hier om dit artikel af te drukken !

Een van de delicatessen bij 'de Chinees' is het 'eeuwige ei'. Dat is een kippenei dat voor langere tijd in de grond begraven is geweest, waarbij het een bijzondere smaak heeft gekregen. De tijdsduur waarbij deze eieren begraven blijven is 'het geheim van de smid', maar meestal zou dat in de orde van grote van een jaar zijn. Er blijken echter veel oudere 'eeuwige eieren' te bestaan in China. In de Chinese provincie Guizhou zijn namelijk in afzettingen van 513-501 miljoen jaar oud (Midden-Cambrium) gefossiliseerde eieren gevonden die op een tot nu toe niet eerder waargenomen wijze zijn gefossiliseerd. De fossilisatie is bovendien zo goed dat er bijzondere details zijn waar te nemen, zoals celdeling in embryo's die uit slechts enkele cellen bestaan. De eieren (zonder harde schaal) werden aangetroffen in een van de beroemde fossiellocaties (Lagerstätte) die de provincie Guizhou rijk is, en wel in de Kaili-Formatie.


Microscopische opname van een
cluster van eieren uit de Kaili-Formatie.
Schaalstreep 0,5 mm


Röntgenopname (Chia-Wei Li
en Hung-Jen Wu) van hetzelfde
cluster (90° gedraaid)


De eieren, die slechts een fractie van een millimeter groot zijn, zijn bij de fossilisatie omgezet in silica; de hiervoor benodigde silicium kwam waarschijnlijk beschikbaar door de oplossing van de naalden van sponzen die in hetzelfde sedimentpakket terecht waren gekomen. In feite gaat het dus om verglaasde eieren. Dankzij deze bijzondere vorm van fossilisatie, die vergelijkbaar is met de fossilisatie van versteend hout, konden ze honderden miljoenen jaren overleven. Dat dit mogelijk is, was niet bekend, en de onderzoekers vermoeden dan ook dat ere met gestructureerd onderzoek nog meer van dergelijke eieren te vinden zullen zijn.


Embryo bestaande uit 4 cellen

De aangetroffen eieren komen voor in groepjes. Ook dat is bijzonder, want groepjes eieren van deze ouderdom zijn nooit eerder gevonden. Wel zijn er eieren van gelijke ouderdom bekend, maar daarbij ging het altijd om geïsoleerde exemplaren. De groepjes eieren bevinden zich naar het zich laat aanzien nog op dezelfde plaats waar ze ook zijn afgezet. Dat moet op de bodem van een ondiepe zee zijn geweest.


Kleuring maakt de chemische samenstelling
zichtbaar (foto A.C. Scott)


Detail van een ander cluster eieren na licht
polijsten


Van welke dieren de eieren afkomstig zijn, is (nog?) niet bekend. Op basis van vergelijking (patroon, vorm, grootte) met de eieren van recente in aanmerking komende diergroepen kan vooralsnog alleen worden vastgesteld dat het moet gaan om mariene invertebraten.

Referenties:
  • Lin, J.-P., Scott, A.C., Li, C.-W., Wu, H.-J., Ausich, W.I., Zhao, Y.-L. & Hwu, Y.-K., 2006. Silicified egg clusters from a Middle Cambrian Burgess Shale-type deposit, Guizhou, south China. Geology 34, p. 1037-1040.

Foto's welwillend ter beschikking gesteld door (Alex) Jih-Pai Lin, School of Earth Sciences, Ohio State University, Columbus, OH (Verenigde Staten van Amerika).


Copyright © NGV 1999-2017
webmaster@geologischevereniging.nl