NGV-Geonieuws 133 artikel 780

NGV-Geonieuws: elektronisch geologisch tijdschrift


21 Februari 2007, jaargang 9 nr. 2 artikel 780

Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon
Geologisch Instituut, Adam Mickiewicz Universiteit, Poznan (Polen)

Dit artikel is onderdeel van NGV-Geonieuws uitgave 133! Op de huidige pagina is alleen artikel 780 te lezen.

<< Vorig artikel: 779 | Volgend artikel: 781 >>

780 Nieuw tijdschrift voor 'toegepaste' paleontologie ontmoet veel kritiek
Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon

Klik hier voor alle artikelen over Paleontologie, Fossielen & Uitstervingen !     Klik hier om dit artikel af te drukken !

Veel fossielen worden door amateurgeologen gevonden en in hun privéverzameling opgenomen. Slechts zelden gaat het om bijzondere exemplaren van wetenschappelijk belang. Dat is maar goed ook, want slechts zelden gaat de kennis van amateurgeologen zo ver dat ze er een wetenschappelijke publicatie over kunnen schrijven (dat gebeurt overigens soms wel, maar dan vooral via verenigingen zoals in Nederland de NGV en de WTKG). En omdat slechts weinigen van het bestaan van dergelijke privéverzamelingen op de hoogte zijn, zullen ook weinig wetenschappers vragen of ze dergelijke collecties mogen bekijken voor wetenschappelijk onderzoek.


Het logo van de Association of Applied Paleontologists

Meer en meer worden bijzondere fossielen echter als handelswaar gezien; dat blijkt onder meer uit websites waarop fossielen worden aangeboden, en uit talrijke beurzen waarop fossielen worden verhandeld. Daar is in feite in het algemeen weinig mis mee. Het gaat echter vaak fout als er om puur commerciële redenen naar fossielen wordt gezocht. Dat leidt vaak tot ernstige misstanden (zoals het opblazen van beroemde vindplaatsen) om in korte tijd veel materiaal in handen te krijgen. Om die reden zijn steeds meer landen ertoe overgegaan om dergelijke vormen van 'fossieljagen' te verbieden. Vanwege de achtergelaten troep gaan bovendien steeds meer landeigenaren ertoe over om de op hun terrein liggende fossielhoudende gesteenten ook ontoegankelijk te maken voor goedwillende (amateur)geologen.

Een nog grotere misstand, die steeds grotere vormen aanneemt, is dat commercieel opgegraven fossielen (bijv. door professionele dinojagers) ondershands worden verkocht aan rijke verzamelaars (het gaat soms om miljoenen euro’s!), die hun materiaal niet wensen open te stellen voor wetenschappelijk onderzoek. Dat wordt weliswaar steeds erger, maar ook vroeger speelde dat een rol. Paleontologen waren daarom in overgrote meerderheid niet bereid om wetenschappelijke publicaties te wijden aan exemplaren uit privécollecties; vakgenoten werden immers vaak niet in de gelegenheid gesteld om de beschrijvingen te controleren, of - om door eigen onderzoek - met andere conclusies te komen. Dat betekende dat een belangrijk deel van het - vaak wetenschappelijk zeer interessante - privémateriaal niet goed werd beschreven.

De goedwillende commerciële handelaren in fossielen, verenigd in de Association of Applied Paleontological Sciences (AAPS), betreuren dat, al was het alleen maar omdat de afwijzing door wetenschappelijk georiënteerde paleontologen van deze vondsten de waarde ervan zeker niet doet toenemen. Ze zijn daarom nu met een eigen tijdschrift gekomen, het Journal of Paleontological Sciences (JPS), waarin fossielen uit privécollecties kunnen worden beschreven.

De start van het tijdschrift is niet hoopgevend: het ziet ernaar uit dat er weinig manuscripten worden aangeboden. Dat hangt ongetwijfeld mede samen met de negatieve commentaren die direct vanuit de paleontologische gemeenschap werden gegeven. Het tijdschrift zal in principe eenmaal per kwartaal elektronisch worden uitgegeven, bij voldoende succes ook met een jaarlijks gedrukt nummer. De artikelen worden aan de normale beoordelingsnormen onderworpen. Feit blijft echter dat er geen garantie bestaat dat onderzoekers de beschreven exemplaren nu of in de toekomst zelf kunnen bekijken. En veel wetenschappers zijn bang dat het tijdschrift ook als een soort promotie voor commerciële handelaren zal worden gebruikt, waardoor prijzen zullen stijgen en de verleiding om illegaal fossielen te verzamelen nog verder zal toenemen.

Referenties:
  • Hopkin, M., 2007. Palaeontology journal will ‘fuel black market’. Nature 45, p. 234-235.
  • Stokstad, E., 2007. Fossil dealers launch research journal. Science 315, p. 313.

Afbeelding: Association of Applied Paleontologists.


Copyright © NGV 1999-2017
webmaster@geologischevereniging.nl