NGV-Geonieuws 134 artikel 783

NGV-Geonieuws: elektronisch geologisch tijdschrift


1 Maart 2007, jaargang 9 nr. 3 artikel 783

Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon
Geologisch Instituut, Adam Mickiewicz Universiteit, Poznan (Polen)

Dit artikel is onderdeel van NGV-Geonieuws uitgave 134! Op de huidige pagina is alleen artikel 783 te lezen.

<< Vorig artikel: 782 | Volgend artikel: 784 >>

783 Zeeniveau stijgt langzamer dan in eerste helft vorige eeuw
Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon

Klik hier voor alle artikelen over Oceanografie ! Klik hier voor alle artikelen over (Paleo)Klimaat !     Klik hier om dit artikel af te drukken !

De opwarming van de aarde en de daarmee samenhangende stijging van de zeespiegel zijn onderwerpen die overal in de belangstelling staan. Daarvan wordt vooral door politici handig gebruik gemaakt. Onder meer om persoonlijk enorme sommen geld binnen te halen en om meer politieke macht te krijgen (bijv. Al Gore, die 120.000 dollar vraagt voor een lezing waarin hij wetenschappelijk onhoudbare doemscenario’s preekt, en die persoonlijk 100 maal meer energie verbruikt dan de gemiddelde Nederlander), of om nieuwe belastingen in te voeren of bestaande belastingen te verhogen (Nederland). Steeds opnieuw blijkt dat daarbij de wetenschappelijke feiten van geen enkel belang zijn.


Sterke duinafslag (hier in de Borough of Harvey Cedars) wordt niet veroorzaakt
door zeespiegelstijging, maar door golfslag die door stormen wordt opgewekt bij hoogwater

Zo wordt alom verkondigd dat de gemiddelde temperatuur op aarde steeds sneller stijgt (terwijl die al jaren juist daalt) en dat de zeespiegelstijging steeds sneller verloopt. Ook die laatste bewering is onjuist, en dat is opnieuw, in een studie over langdurige ontwikkelingen bevestigd. Bij deze studie zijn gegevens van de 9 meest nauwkeurige waarnemingsstations op aarde gebruikt, voor de periode waarin daar gegevens over de zeespiegelstand werden verzameld. Het betreft stations bij New York (1856-2003), Key West (1913-2003), San Diego (1906-2003), Balboa (1908-1996), Honolulu (1905-2003), Cascais (1882-1993), Newlyn (1915-2004), Triest (1905-2004) en Auckland (1903-2004).


Verdronken bomen in Norfolk wijzen op een stijgende grondwaterspiegel door lokale zeespiegelstijging

Over de genoemde periodes werd niet alleen de totale zeespiegelstijging gemeten, maar ook de gemiddelde stijging per intervallen (steeds een jaar opschuivend) van 10 jaar, waardoor kleine, kortstondige fluctuaties het beeld niet vertroebelden. Om niettemin aan die fluctuaties de vereiste aandacht te schenken, werden ook de afwijkingen per jaar van het gemiddelde van de tienjaarlijkse perioden bepaald. Zo ontstond een beeld waaruit gedetailleerd naar voren komt hoe snel de zeespiegel stijgt, of die stijging regelmatig plaatsvindt of niet, en hoe kortstondige fluctuaties het beeld van de gemiddelde stijging vertroebelen.


De locaties waar de waarnemingen zijn verricht

Als eerste belangrijke uitkomst blijkt dat de zeespiegel in de honderd jaar van 1904-2003 gemiddeld over alle stations in totaal 174 mm is gestegen (dat verschilt iets per station, omdat de zee onder meer zich iets verplaatsende 'bulten' en 'dalen' kent). Die stijging van 1,74 mm per jaar is echter een gemiddelde; er bestaan behoorlijke uitschieters. Zo traden maximale stijgingen op in de tienjaarlijkse perioden rondom 1980 (5,31 mm per jaar) en rondom 1939 (4,68 mm per jaar). Daarentegen waren er ook tijden dat de zeespiegel niet steeg maar juist daalde, met maximale dalingen in de tienjaarlijkse perioden rondom 1964 (daling van 1,49 mm per jaar) en rondom 1987 (daling 1,33 mm per jaar).


De afwijkingen van de gemiddelde zeespiegelstijging blijkt groot

Als de hele periode van 1904-2003 wordt bekeken, blijkt dat er weliswaar sprake is van een gemiddelde stijging (van 1,74 mm per jaar), maar dat de fluctuaties in het tempo van de stijging zeer groot zijn. Opvallend daarbij is echter dat de stijging in de eerste helft van de onderzoeksperiode (1904-1953) aanzienlijk sneller ging (2,03 mm per jaar) dan in de tweede helft (1954-2003), waarin de stijging gemiddeld 1,45 mm per jaar bedroeg.


De zeepiegelstijging gedurende de afgelopen 100 jaar

Er is dus duidelijk sprake van een afnemende snelheid van zeespiegelstijging, in tegenspraak tot wat het International Panel on Climate Change (IPCC) voortdurend beweert.

Referenties:
  • Holgate, S.J., 2007. On the decadal rates of sea level change during the twentieth century. Geophysical Research Letters 34, doi:10.1029/2006GL028492, 4 pp.


Copyright © NGV 1999-2017
webmaster@geologischevereniging.nl