NGV-Geonieuws 134 artikel 785

NGV-Geonieuws: elektronisch geologisch tijdschrift


11 Maart 2007, jaargang 9 nr. 3 artikel 785

Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon
Geologisch Instituut, Adam Mickiewicz Universiteit, Poznan (Polen)

Dit artikel is onderdeel van NGV-Geonieuws uitgave 134! Op de huidige pagina is alleen artikel 785 te lezen.

<< Vorig artikel: 784 | Volgend artikel: 786 >>

785 Leuk boekje over Nederlandse ondergrond gratis verkrijgbaar
Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon

Klik hier voor alle artikelen over het Milieu ! Klik hier voor alle artikelen over Olie, Gas & Mijnbouw !     Klik hier om dit artikel af te drukken !

Over de Nederlandse ondergrond valt meer te vertellen dan menigeen beseft. Gelukkig bestaan er personen die het vertellen niet kunnen laten. Een daarvan is Henk Leenaers, een fysisch geograaf die de afgelopen tien jaar bij TNO Bouw en Ondergrond werkte, en die als wetenschapsjournalist regelmatig bijdragen levert aan kranten en tijdschriften. Een deel van zijn bijdragen aan NRC Handelsblad, Intermediair en Binnenlands Bestuur is nu door TNO in bewerkte vorm uitgegeven in de vorm van een boekje. Voor zover nog beschikbaar, is het voor geļnteresseerden gratis op te vragen door naam en bezorgadres in een e-mail bericht te sturen aan dinoloket@tno.nl onder vermelding van "Ondersteboven".

Het boekje richt zich vooral op de problemen waarmee een dichtbevolkt gebied zoals Nederland te maken heeft voor wat betreft zaken die op de een of andere manier verband houden met geologie, of het nu gaat om door droogte bezwijkende veendijken, om bodems die door zout- of gaswinning dalen, of om gebieden die (van nature) verontreinigd zijn met gifstoffen zoals arsenicum. De grote bevolkingsdichtheid speelt op zichzelf echter een nog grotere rol, vooral omdat de mens nauwelijks uitwijkmogelijkheden heeft voor activiteiten die ruimte vergen. Daarbij komt dat de bestaande ruimte ook al wordt bedreigd, niet alleen door de natuur (stijgende zeespiegel), maar ook door - al dan niet wenselijke - overheidsbeslissingen, zoals het besluit om in Noord-Holland (en mogelijk ook elders) de duinen door te steken om vroeger met veel moeite op de zee veroverde gebieden weer 'aan de natuur terug te geven'.


Omslag van het boek


Auteur Henk Leenaers 'in geologische pose'


Een en ander betekent dat er in Nederland eigenlijk alleen nog maar kan worden uitgeweken naar de ondergrond. Daaruit worden delfstoffen gewonnen, wellicht moet daarin op termijn ook weert CO2 worden opgeslagen, daarin lopen ontelbare aantallen kabels, er zijn rioleringssystemen, tunnels komen er in steeds grotere getale, en op termijn zullen mogelijk ook op grote schaal wegen en woningen of kantoren/fabrieken moeten worden aangelegd. Een goede kennis van de ondergrond - en het gebruik dat daarvan reeds wordt gemaakt of mogelijk gemaakt zal worden - is daarom van groot belang.

Henk Leenaers besteedt aan tal van deze aspecten aandacht. Daarbij geeft hij feiten weer, maar ook meningen. Daarmee hoef je het niet altijd eens te zijn om toch het gevoel te hebben dat dit een boekje is dat veel kan bijdragen tot een beter inzicht in een problematiek waarmee Nederland steeds meer te maken zal krijgen. Waarbij dan ook nog eens wordt aangetoond dat de aardwetenschappen- ook, of misschien wel juist - voor een land als Nederland met een 'blubberondergrond' van essentieel belang zijn. Niet aarzelen dus, maar opvragen, dat vlot geschreven boekje.

Referenties:
  • Leenaers, H., 2007. Ondersteboven. Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO, 67 pp.

Foto's van de website van Henk Leenaers.


Copyright © NGV 1999-2017
webmaster@geologischevereniging.nl