NGV-Geonieuws 134 artikel 789

NGV-Geonieuws: elektronisch geologisch tijdschrift


18 Maart 2007, jaargang 9 nr. 3 artikel 789

Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon
Geologisch Instituut, Adam Mickiewicz Universiteit, Poznan (Polen)

Dit artikel is onderdeel van NGV-Geonieuws uitgave 134! Op de huidige pagina is alleen artikel 789 te lezen.

<< Vorig artikel: 788 | Volgend artikel: 790 >>

789 Zoeken naar leven op Mars kan het best via fossielen
Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon

Klik hier voor alle artikelen over Astronomie ! Klik hier voor alle artikelen over Paleontologie, Fossielen & Uitstervingen !     Klik hier om dit artikel af te drukken !

Volgens Jack Farmer, een hoogleraar aan de Arizona State University, is veruit de meest effectieve manier om na te gaan of er op Mars leven is, niet het zoeken naar nu levende primitieve organismen of de biochemische sporen die ze achterlaten, maar om naar fossielen van microorganismen te zoeken. Hij verklaarde dat tijdens een bijeenkomst van de American Association for the Advancement of Science (AAAS, de organisatie die het gerenommeerde tijdschrift Science uitgeeft) op 16 februari j.l.


Fossiele resten van de bacterie Calothrix uit Yellowstone Park (beeld ca. 2 mm breed).
Foto: Jack Farmer, Arizona State University

Hij memoreerde dat er al lange tijd vruchteloos veel geld wordt besteed aan exobiologie (de wetenschap die zich bezighoudt met leven buiten de aarde), en dat het zinvoller zou zijn om op zín minst een significant deel te besteden aan wat hij 'exopaleontologie' noemt, de wetenschap die zich bezighoudt met fossielen die buiten de aarde zijn ontstaan. Daarbij geeft hij overigens toe dat er in de komende 10-15 jaar noodgedwongen vrijwel alleen maar exobiologie kan worden bedreven, omdat er nog onvoldoende hulpmiddelen voor de uitoefening van exopaleontologie zijn ontwikkeld. Het duurt ongetwijfeld nog geruime tijd voordat dergelijke middelen beschikbaar zullen zijn, die dan onder meer zouden moeten kunnen zorgen dat er niet alleen op het Marsoppervlak wordt gekeken (en verzameld) maar ook dieper. De reden is dat het Marsoppervlak al zeer lang ongeschikt is voor leven, bij gebrek aan vloeibaar water. Het ijs in de poolgebieden biedt eveneens weinig levenskansen.


SEM-opname van structuren op een Marsmeteoriet die aanvankelijk (onterecht) voor fossiele restanten werden aangezien. Foto: NASA

Farmer verwijst naar de aarde, waar primitieve organismen tot op kilometers diep zijn gevonden. Ze kunnen daar leven omdat er grondwater met voedingsstoffen door spleten circuleert, en het is waarschijnlijk dat soortgelijke omstandigheden ook in de ondergrond van Mars voorkomen. Er zou daarom robotapparatuur naar Mars moeten worden gestuurd die tot op grote diepte kan boren. Boren levert echter altijd onvoorziene moeilijkheden op (zoals ook op aarde blijkt); volgens Farmer zou het dan ook al een groot succes zijn als er binnen een tiental jaren op Mars tot enkele meters diepte zou kunnen worden geboord.


Mogelijk biogeen gevormde bolletjes in Meridiani Planum, gefotografeerd tijdens de Mars Exploration Rover Mission. Foto: NASA

Het is echter zeer goed mogelijk dat ook op die geringe diepte al oude afzettingen voorkomen. Afzettingen die zijn gevormd bij hete bronnen en in meren zouden veel kans op succes bieden. Daarbij verwijst hij naar de microorganismen die gefossiliseerd zijn aangetroffen langs hete bronnen in Yellowstone National Park. Soortgelijke afzettingen - uit tijden dat er nog vloeibaar water op het Marsoppervlak aanwezig was - komen volgens Farmer voor in de door meteorieten zwaar aangetaste hooglanden.

Referenties:
  • Anonymus, 2007. Fossils offer best bet for locating Mars life. ASU (Arizona State University) Insight 16 februari 2007 (www.asu.edu/new/stories/200702/20070216_AAAS_Farmer.htm).


Copyright © NGV 1999-2017
webmaster@geologischevereniging.nl