NGV-Geonieuws 136 artikel 804

NGV-Geonieuws: elektronisch geologisch tijdschrift


10 Mei 2007, jaargang 9 nr. 5 artikel 804

Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon
Geologisch Instituut, Adam Mickiewicz Universiteit, Poznan (Polen)

Dit artikel is onderdeel van NGV-Geonieuws uitgave 136! Op de huidige pagina is alleen artikel 804 te lezen.

<< Vorig artikel: 803 | Volgend artikel: 805 >>

804 Satelliet toont snel effect van verkeersmaatregelen in Beijing op milieu
Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon

Klik hier voor alle artikelen over Geofysica ! Klik hier voor alle artikelen over het Milieu !     Klik hier om dit artikel af te drukken !

Politici hebben vaak nauwelijks enig op wetenschappelijke gegevens gebaseerd onderzoek idee van het effect dat hun voorstellen voor maatregelen zullen hebben voor de samenleving. Achteraf schrijven ze vaak bepaalde gunstige effecten aan hun beleid toe, ook weer zonder daarvoor gefundeerde argumenten te hebben. Gelukkig beginnen er steeds meer technieken beschikbaar te komen om de effecten van beleidsmaatregelen vast te stellen. Gelukkig blijkt daaruit dat ook politici het wel eens bij het rechte eind hebben. Een goed voorbeeld daarvan wordt gevormd uit de metingen van de effecten die verkeersmaatregelen in Beijing in 2006 hadden.


Het snel toenemende verkeer zorgt ook in Beijing nu voor frequente files

Beijing kent een explosief stijgend aantal verkeersdeelnemers, die sterk bijdragen aan de luchtvervuiling die soms tot ernstige smog leidt. Op 4-6 november van vorig jaar werd in Beijing een topconferentie gehouden over Chinees-Afrikaanse samenwerking, en de autoriteiten wilden toen een schoon Beijing kunnen presenteren. Zo’n 800.000 van de ruim 2,8 miljoen gemotoriseerde voertuigen in de Chinese hoofdstad werden daarom van de weg gehouden. Omdat China zelf het effect daarvan op de luchtvervuiling wilde weten met het oog op eventuele vergelijkbare maatregelen gedurende de Olympische Spelen van 2008, werd met geofysische methoden - via het Nederlands/Finse Ozone Monitoring Instrument aan boord van NASA’s Aura satelliet - de vervuiling voor, gedurende en na de topconferentie vastgelegd.


Luchtvervuiling in Beijing zorgt voor smog

Het blijkt dat de maatregelen onverwacht veel bijdroegen aan reductie van de uitstoot van NOx, een verzamelterm voor de diverse stikstofoxiden. Deze stoffen zijn deels giftig, dragen bij aan de fotochemische productie van ozon ('smog') en worden verondersteld bij te dragen aan het broeikaseffect. Opvallend was ook dat het effect al direct in zo sterke mate meetbaar was; geheel onverwacht was dat overigens niet, want eerdere vergelijkbare onderzoeken hadden al een vergelijkbaar 'weekendeffect' vastgesteld voor grote steden en industriegebieden in Europa, de Verenigde Staten en Japan.


Op kolen gestookte fabrieken dragen in China sterk bij aan de luchtvervuiling

Uit het onderzoek komt overigens ook naar voren dat voorspellingen met betrekking tot de grootte van effecten van maatregelen nog zeer onnauwkeurig zijn. Volgens eerdere metingen wordt ca. 70% van de NOx-uitstoot in Beijing veroorzaakt door het verkeer; om een reductie van 40% in de totale uitstoot te krijgen - het resultaat van de getroffen maatregelen - had volgens de berekeningen de helft van het verkeer moeten worden stilgelegd; dat was echter ongeveer een derde deel van alle voertuigen. De onderzoekers menen daarom dat er duidelijker gegevens moeten worden verzameld over het brandstofgebruik van de voertuigen.

Verdere proefnemingen van soortgelijke aard, uiteraard ook weer met het oog op de komende Olympische Spelen, zullen wellicht kunnen bijdragen in meer inzicht in deze materie die ook voor veel andere gebieden die kampen met luchtvervuiling van groot belang is.

Referenties:
  • Wang, Y., McElroy, M.B., Boersma, K.F., Eskes, H.J. & Veefkind, J.P., 2007. Traffic restrictions associated with the Sino-African summit: reductions of NOx detected from space. Geophysical Research Letters 34, doi:10.1029/2007GL029326, 5 pp.


Copyright © NGV 1999-2017
webmaster@geologischevereniging.nl