NGV-Geonieuws 137 artikel 815

NGV-Geonieuws: elektronisch geologisch tijdschrift


15 Juni 2007, jaargang 9 nr. 6 artikel 815

Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon
Geologisch Instituut, Adam Mickiewicz Universiteit, Poznan (Polen)

Dit artikel is onderdeel van NGV-Geonieuws uitgave 137! Op de huidige pagina is alleen artikel 815 te lezen.

<< Vorig artikel: 814 | Volgend artikel: 816 >>

815 Oudste dieren nog verder terug in tijd
Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon

Klik hier voor alle artikelen over Biologie & Evolutie ! Klik hier voor alle artikelen over Paleontologie, Fossielen & Uitstervingen !     Klik hier om dit artikel af te drukken !

De oudste dieren kwamen op het einde van het Precambrium tot ontwikkeling. De soms al vrij complexe vormen uit de Ediacara-fauna (ongeveer grens Precambrium/Cambrium), waarvan overigens nog steeds niet geheel duidelijk is of het gaat om dieren of om een groep organismen die noch tot de planten noch tot de dieren behoren, maken van dat vroege complexe leven deel uit, maar er zijn inmiddels fossielen uit de Ediacara Periode gevonden die als dierlijke fossielen worden beschouwd. Zo komen in de Doushantuo-Formatie in het zuidwesten van China gefosfatiseerde fossielen voor die eerst werden beschreven als dierlijke embryo's (zie Geonieuws 726), maar waarvan later door sommige onderzoekers werd gesteld dat het om extreem grote zwavelbacteriŽn zou gaan (zie Geonieuws 776). Nieuw onderzoek wijst echter toch weer op embryo's.


Vuursteen met fossiele embryo's uit de
Doushuanto-Formatie


Acritarchen uit de Doushuanto-Formatie,
met embryos van elk 2-16 cellen.
Rechtsonder uitvergroting van 16-cellig embryo


Het onderzoek, dat werd uitgevoerd onder leiding van Yin Leiming van het Geologisch en Paleontologisch Instituut van de Chinese Academie van Wetenschappen in Nanjing, leverde beelden op embryoachtige fossielen binnen sterk 'versierde' structuren, zoals die eigenlijk alleen bekend zijn van dieren. Het gaat ook volgens het nieuwe onderzoek overigens om embryonale vormen, in veel gevallen in een zeer vroeg stadium waarin nog maar weinig celdelingen hebben plaatsgevonden.


Het oudst bekende exemplaar van de acritarch Tianzhushania,
die in wezen de omhulling van een zich ontwikkelend embryo zou zijn.

De duidelijk organische structuren waarin de (opnieuw) als embryo geÔnterpreteerde fossielen voorkomen, vertonen een zeer grote gelijkenis met fossiele vormen die bekend zijn uit een laag vlak boven een vulkanische as die gedateerd is als 632 miljoen jaar oud. Volgens de onderzoekers moet dan ook worden aangenomen dat de oudste dieren ongeveer die ouderdom hebben, wat 50 miljoen jaar meer is dan de tot nu toe bekende oudste dieren. Deze zeer vroege dieren zouden geleefd hebben in een ondiepe zee, vlak na een van de grootste vergletsjeringen van de aarde (mogelijk een 'Sneeuwbal Aarde')

Referenties:
  • Yin, L., Zhu, M., Knoll, A.H., Yuan, X., Zhang, J. & Hu, J., 2007. Doushantuo embryos preserved inside diapause egg cysts. Nature 446, p. 661-663.

Foto's welwillend ter beschikking gesteld door Yin Leiming, State Key Laboratory of Paleobiology and Stratigraphy, Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, Chinese Academy of Sciences, Nanjing (Volksrepubliek China).


Copyright © NGV 1999-2017
webmaster@geologischevereniging.nl