NGV-Geonieuws 141 artikel 859

NGV-Geonieuws: elektronisch geologisch tijdschrift


19 Oktober 2007, jaargang 9 nr. 10 artikel 859

Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon
Geologisch Instituut, Adam Mickiewicz Universiteit, Poznan (Polen)

Dit artikel is onderdeel van NGV-Geonieuws uitgave 141! Op de huidige pagina is alleen artikel 859 te lezen.

<< Vorig artikel: 858 | Volgend artikel: 860 >>

859 Nieuw fossiel bos ontdekt in Hongarije
Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon

Klik hier voor alle artikelen over Paleontologie, Fossielen & Uitstervingen !     Klik hier om dit artikel af te drukken !

In augustus is in Hongarije een nieuw fossiel bos ontdekt. 'Bos' is misschien een wat groot woord, maar de vondst is niettemin opmerkelijk want het gaat om 16 exemplaren van een moerascypres (Taxodium). Ze werden dicht bij elkaar aangetroffen, merendeels nog in de positie waarin ze groeiden, bij de verwijdering van een diepe zandlaag ten behoeve van de verdere exploitatie van een bruinkoolmijn bij Bukkabrany. De stammen zijn zon 4-6 m hoog en hebben een omtrek van 1,5-3 m. Hun ouderdom is ongeveer 8 miljoen jaar (Laat-Mioceen).


De groeve met de restanten van 16 exemplaren van Taxodium

In tegenstelling tot het overgrote merendeel van de bekende fossiele bossen, zijn de stammen van de moerascypressen niet versteend, maar bestaan ze nog steeds uit hout (zoals dat meer voorkomt in Miocene bruinkool). Ze kunnen daarom tot in detail worden onderzocht op een wijze die nauwelijks afwijkt van de onderzoeksmethoden voor recent hout, en de veronderstelling is dan ook dat ze heel wat informatie zullen opleveren over het toenmalige klimaat ter plaatse en de milieuomstandigheden. Dat onderzoek zal echter niet in de bruinkoolmijn zelf plaatsvinden, want de verdere exploitatie van het bruinkoolvoorkomen is van aanzienlijk economisch belang voor Hongarije. De stammen zijn daarom - na maatregelen om uitdroging te voorkomen - op 3 september overgebracht naar het Ipolytarnic Natuurbeschermingsgebied, een van de nationale parken van Hongarije. Daar zijn ze vanaf deze maand te bezichtigen voor toeristen.


Detail van twee van de stammen


Een recent exemplaar van Taxodium distichum,
de Florida-cypres


In het Laat-Mioceen bestond het Karpatische Bekken - waarvan het huidige Hongarije deel uitmaakte - uit een meer dat zon 10 miljoen jaar geleden langzaam begon dicht te slibben. Er ontstond daardoor een moerasgebied, waar een weelderige vegetatie ontstond. Die vormt de oorsprong van de huidige bruinkool. Het gebied verlandde min of meer zon 8 miljoen jaar geleden, waardoor zich het bos kon ontwikkelen waarvan de 16 Taxodium exemplaren deel uitmaken. Ze vormen als het ware de laatste vegetatie van het moerasgebied, wat verklaart waarom ze direct op de bruinkool voorkomen, maar vervolgens door een zandpakket werden bedekt.

Referenties:
  • Anonymus, 2007. Rare fossilized cypress trees found in Hungary. Reuters Alert, http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L31887968.htm.


Copyright NGV 1999-2017
webmaster@geologischevereniging.nl