NGV-Geonieuws 7 artikel 88

NGV-Geonieuws: elektronisch geologisch tijdschrift


1 Maart 2000, jaargang 2 nr. 1 artikel 88

Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon
Geologisch Instituut, Adam Mickiewicz Universiteit, Poznan (Polen)

Dit artikel is onderdeel van NGV-Geonieuws uitgave 7! Op de huidige pagina is alleen artikel 88 te lezen.

<< Vorig artikel: 87 | Volgend artikel: 89 >>

88 CD-ROM van geologische monumenten in Zuid-Limburg
Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon

Klik hier voor alle artikelen over Geomorfologie !     Klik hier om dit artikel af te drukken !

Tegelijk met het uitbrengen van het nieuwe kaartblad van de diepe ondergrond van Zuid-Limburg (Kaartblad XV: Sittard-Maastricht), heeft het Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen - TNO (NITG-TNO), de opvolger van de Rijks Geologische Dienst, een CD-ROM uitgebracht met daarop een aantal geologische (alsook enkele archeologische) monumenten. Het begrip 'monument' is hierbij overigens verwarrend, want van de 33 opgenomen locaties zijn er sommige beschermd (zoals de Heimansgroeve), terwijl andere geen enkele officiŽle status hebben.

De locaties zijn uitgekozen door de vestiging Heerlen van het NITG-TNO in samenwerking met de Stichting Kleine Landschapselementen. Bij iedere locatie is of wordt voor de bezoekers een bord geplaatst waarop beknopte geologische (of archeologische) informatie wordt gegeven, vaak vergezeld van geologische profielen en overzichtskaartjes.

Op de CD-ROM zijn van iedere locatie een topografisch kaartje met de precieze ligging, verklarende teksten, fotoís, profielen en kaarten opgenomen, die gezamenlijk een beeld moeten geven waarom het desbetreffende stukje landschap van bijzonder belang is.

De CD-ROM vraagt op de computer een aanzienlijke ruimte (ongeveer 65 Mb); hij moet op de harde schijf worden geÔnstalleerd om te kunnen worden gebruikt. Dit vereist dus vrij veel geheugenruimte. Het is daarom jammer dat er per monument toch betrekkelijk weinig informatie wordt verschaft. Ook over de criteria die zijn gehanteerd bij het selecteren van locaties wordt niets vermeld. Dat doet afbreuk aan de gebruikswaarde. Niettemin zal de CD-ROM ongetwijfeld nuttig blijken voor mensen die ter plaatse iets meer van de omgeving willen zien en begrijpen. Ook voor werkstukken op scholen zal de CD-ROM een bruikbaar hulpmiddel blijken te zijn.

Onduidelijk is vooralsnog of het NITG-TNO ook voor andere gebieden een dergelijke CD-ROM zal uitbrengen. Voor het populariseren van de aardwetenschappen - en dat is geen overbodige luxe in Nederland - zou dat een welkome ontwikkeling zijn. Dan zou echter ook een korte inleiding over geologie aanwezig moeten zijn, waardoor onderlinge verbanden (en verschillen!) tussen de afzonderlijke locaties beter begrijpelijk worden.

Referenties:
  • Geen Referenties


Copyright © NGV 1999-2017
webmaster@geologischevereniging.nl