NGV-Geonieuws 8 artikel 91

NGV-Geonieuws: elektronisch geologisch tijdschrift


1 Juni 2000, jaargang 2 nr. 2 artikel 91

Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon
Geologisch Instituut, Adam Mickiewicz Universiteit, Poznan (Polen)

Dit artikel is onderdeel van NGV-Geonieuws uitgave 8! Op de huidige pagina is alleen artikel 91 te lezen.

<< Vorig artikel: 90 | Volgend artikel: 92 >>

91 Conclusie internationale workshop: klimaatmodellen noch voor verleden noch voor toekomst bruikbaar
Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon

Klik hier voor alle artikelen over Glaciologie ! Klik hier voor alle artikelen over (Paleo)Klimaat !     Klik hier om dit artikel af te drukken !

De momenteel gehanteerde klimaatmodellen hebben geen enkele betekenis voor het geologische verleden; en evenmin voor de toekomst. Die conclusie mag - hoewel hij niet zo expliciet werd uitgesproken - worden getrokken op basis van de internationale workshop over 'snelle temperatuurstijging aan het einde van de laatste ijstijd: analyse van geologische gegevens en klimaatmodellering'. De workshop, met ruim 50 specialisten uit alle hoeken van de aarde, werd van 22-24 februari in Haarlem gehouden en was georganiseerd door medewerkers van de Faculteit der Aardwetenschappen van de Vrije Universiteit.

De meest kritische uitspraken ten opzichte van de nu veelvuldig gehanteerde modellen vielen te beluisteren tijdens de discussies waarvoor steeds na enkele - met elkaar samenhangende - lezingen ruimschoots gelegenheid bestond. Tijdens die discussies kwamen, net zoals trouwens in de beroemde 'wandelgangen', geluiden naar voren die niet vaak officieel gehoord worden. Klimaatonderzoek is nu eenmaal een politiek beladen onderwerp geworden. Dat bleek al uit een inleidende toespraak van G.J. Heij van het Nederlands Onderzoek Programma (NOP), dat de workshop mede tot stand had laten komen. Heij presenteerde onder meer de doelstellingen van het NOP, waaruit duidelijk bleek dat die (overheid)beleidondersteunend zijn. Dat kan natuurlijk nooit een goed uitgangspunt zijn voor wetenschappelijk onderzoek, maar onderzoekers zijn internationaal wel van dergelijke organisaties afhankelijk voor de financiering van hun onderzoek. Ze zijn dan ook vaak - al dan niet noodgedwongen - voorzichtig bij uitlatingen in de media.

Hun 'wraak' nemen ze vaak op conferenties, symposia en workshops als deze. Daar worden de resultaten gepresenteerd van sterk uiteenlopend onderzoek. De implicatie van de resultaten is vaak onomwonden: de huidige klimaatmodellen mogen sommige huidige zaken goed verklaren, maar ze bieden geen noemenswaardige verklaring voor de vaak grote fluctuaties van het klimaat in het geologische verleden.

Referenties:
  • Heij, G.J., 2000. Welcome. Program Workshop 'Rapid climate warming at the end of the last glacial: palaeodata analysis and climate modelling' (Haarlem, 2000).
  • Paul, A., 2000. The role of the ocean in glacial/interglacial transitions. Program Workshop 'Rapid climate warming at the end of the last glacial: palaeodata analysis and climate modelling' (Haarlem, 2000).
  • Rahmstorf, S., 2000. Rapid glacial changes simulated by the CLIMBER-2 model. Program Workshop 'Rapid climate warming at the end of the last glacial: palaeodata analysis and climate modelling' (Haarlem, 2000).
  • Renssen, H., 2000. A short introduction to climate modelling. Program Workshop 'Rapid climate warming at the end of the last glacial: palaeodata analysis and climate modelling' (Haarlem, 2000).
  • Weber, S.L., 2000. Patterns of variability and rapid change in long transient simulations with the ECBilt coupled model. Program Workshop 'Rapid climate warming at the end of the ladt glacial: palaeodata analysis and climate modelling' (Haarlem, 2000).


Copyright NGV 1999-2017
webmaster@geologischevereniging.nl