NGV-Geonieuws 151 artikel 952

NGV-Geonieuws: elektronisch geologisch tijdschrift


2 Augustus 2008, jaargang 10 nr. 8 artikel 952

Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon
Geologisch Instituut, Adam Mickiewicz Universiteit, Poznan (Polen)

Dit artikel is onderdeel van NGV-Geonieuws uitgave 151! Op de huidige pagina is alleen artikel 952 te lezen.

<< Vorig artikel: 951 | Volgend artikel: 953 >>

952 Zuur zeewater welt op voor westkust van Noord-Amerika
Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon

Klik hier voor alle artikelen over Oceanografie ! Klik hier voor alle artikelen over (Paleo)Klimaat !     Klik hier om dit artikel af te drukken !

De toename van de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer neemt veel minder sterk toe dan verwacht zou mogen worden op basis van de uitstoot als gevolg van de verbranding van fossiele brandstoffen. Dat komt doordat de oceanen CO2 aan de atmosfeer onttrekken. Dat heeft echter wel gevolgen: het CO2 verbindt zich met water tot een zwak zuur, waardoor de oceanen geleidelijk iets zuurder worden. Van die verzuring van de oceanen was tot nu toe weinig of niets in ondiepe kustwateren te merken, maar dat proces blijkt wel degelijk op grote schaal plaats te vinden. Onderzoekers hebben voor de westkust van Amerika, vanaf Canada tot aan Mexico, een strook ontdekt (op ongeveer 30 km buiten de kust) waar een duidelijke verzuring aanwezig is. Deskundigen vrezen dat deze verandering van het mariene milieu een ernstige verstoring van het ecosysteem kan inleiden; voor de mens is dat van directe betekenis omdat de kustnabije zones een belangrijke bron van voedsel vormen (in de vorm van vis).

De onderzoekers hebben overigens ook kunnen vaststellen dat de waargenomen verzuring (nog?) geen continu verschijnsel is, maar dat het seizoengebonden is. Dat maakt het verschijnsel echter niet minder ernstig, want de nog steeds doorgaande grootschalige emissies van CO2 gaan zeker de komende tientallen jaren nog door, waarschijnlijk zelfs in grotere hoeveelheden (de afspraken die politici hebben gemaakt, bijv. in het zogeheten Kyoto-protocol, hebben in praktijk geen enkele betekenis).


Onderzoeksleider Richard Freely
aan boord van de Wacoma


Onderzoeker Christopher Sabine aan boord van de
Ronald H. Brown


Het onderzoek werd uitgevoerd in het kader van het zogeheten North American Carbon Program, dat is opgezet om - in principe - om het andere jaar een dergelijk onderzoek uit te voeren. Het nu uitgevoerde onderzoek is het eerste binnen dit kader, en werd gedaan vanaf de Wacoma, een schip van de Amerikaanse National Science Foundation, dat beheerd wordt door de Universiteit van Oregon.

Eerder onderzoek had uitgewezen dat in diepere delen van de oceanen, verder van de kust, ook al een merkbare verzuring was opgetreden. Het diepe water is overigens ook de bron van het zure kustwater, want dat komt in de lente en zomer omhoog van een diepte van 150-200 m in de Stille Oceaan. Dat is een verontrustend gegeven, want dat diepere water is gedurende zo’n 50 jaar niet in contact geweest met de atmosfeer. Dat betekent dat de verzuring van de oceanen al tientallen jaren aan de gang is. Ook de mate van verzuring is verontrustend: de onderzoekers hadden verwacht een dergelijke verzuring pas in de tweede helft van deze eeuw aan te treffen.

Zeker niet minder verontrustend is dat de atmosfeer 50 jaar geleden, toen het nu weer bovenkomende 'zure’ dieptewater nog oppervlaktewater was dat een directe uitwisseling had met de atmosfeer, veel minder CO2 bevatte dan thans. Dat betekent waarschijnlijk dat het huidige oppervlaktewater meer CO2 uit de atmosfeer opneemt dan 50 jaar geleden het geval was, en dat er dus in de toekomst waarschijnlijk zuurder water voor de kust zal opwellen.

Referenties:
  • Feely, R.A., Sabine, Chr.L., Hernandez-Ayon, J.M., Ianson, D. & Hales, B., 2008. Evidence for upwelling of corrosive “acidified” water onto the continental shelf. Science 320, p. 1490-1492.

Foto’s: National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA/PMEL), Department of Commerce (Verenigde Staten van Amerika).


Copyright © NGV 1999-2017
webmaster@geologischevereniging.nl